info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Begär överprövning om dödsolycka

Arbetsmiljöverket i Luleå begär att brottsutredningen om den slovakiske ugnsmuraren Robert Radvans död tas upp igen. Omständigheterna kring hans död måste utredas mer, anser verket och vänder sig därför till överåklagaren för en överprövning.

– Vi vill att överåklagaren ska ompröva åklagarens beslut att lägga ner förundersökningen, säger Beatrice Gezelius, jurist vid arbetsmiljöverkets distrikt i Luleå. Hon hänvisar till uppgifter i haverikommissionens rapport, som visar på stora försummelser i arbetsmiljön, på brister i riskbedömning och åtgärder.
‑ Det är uppenbart att de inte haft tillräckliga skydd på arbetsplatsen. Därför tycker jag att man ska gräva vidare och undersöka om någon är skyldig till olyckan, säger Beatrice Gezelius.
I april la kammaråklagare Magnus Nilsson ner förundersökningen om brottsmisstankar då det gäller dödsfallet. Därefter blev den utredning offentlig som Arbetsmiljöverkets haverikommission ( HAKO), gjort.
I denna framkommer att det funnits mycket stora brister i arbetsmiljön. Entreprenören Termostav, har brutit mot arbetsmiljölag och föreskrifter. Också SSAB, byggherre och samordningsansvarig, har brutit mot regelverket.

Hårdast kritik och mest påpekanden riktas mot det slovakiska företaget Termostav-Mraz. Företaget har inte gjort den riskbedömning man är skyldig att göra och har heller inte vidtagit tillräckligt med åtgärder för att hindra fall, enligt rapporten. Robert Radvan omkom 2003, då han föll han genom ett fyllhål till en koksugn som höll 700 grader. Inget skyddsgaller fanns över öppningen.
Det framkommer även  i rapporten att SSAB har gjort allvarliga fel. Både som samordningsansvarig och byggherre. I arbetsmiljöplanen har man till exempel inte tydligt beskrivit de särskilda åtgärder som ska vidtas mot fall, i just det aktuella ärendet. SSABs skyddskontrollanter borde också varit mycket mer bestämda mot Termostav, anser kommissionen.

Arbetsmiljöverket har inte tidigare haft för avsikt att göra någon överprövning av åklagarens beslut, men har nu ändrat sig. Beatrice Gezelius berättar att arbetsmiljöverket kommer att skriva till överåklagaren vid åklagarmyndigheten i Stockholm. Denna myndighet är specialiserad på arbetsmiljöbrott.
Tidigare har Metall riktat skarp kritik mot att förundersökningen lagts ner.
‑ När man ser alla fel som begåtts, så måste man undra: vad krävs för att driva något till åtal, om inte det här går ? säger Roger Forsberg, huvudskyddsombud för Metall vid SSAB, Luleå.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Begär överprövning om dödsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig