info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bättre mätmetoder ger säkrare jobb

Nu presenteras bättre metoder för att mäta de giftiga isocyanaterna i bland annat byggprodukter. Det är en av delarna i en ny avhandling som presenteras på fredag. Detta kan leda till säkrare arbetsplatser.

Rapporten handlar om nya mätmetodiker för isocyanater och aminer.
Genom de nya mätmetoderna kan man få en bättre kunskap om exponeringen och därigenom förebygga skador och ohälsa i arbetslivet. Det säger Åsa Marand som presenterar sin avhandling i analytisk kemi vid Stockholms universitet, vars lokaler finns i Hässleholm.

Isocyanater och aminer är kemikalier som används vid tillverkning av polyuretan, PUR. Dessa finns bland annat i byggprodukter som lim, lack, olika skum och tätningsmedel, med mera. De kan frigöras exempelvis vid upphettning som svetsning och bränning, i produkterna. Många byggnadsarbetare har fått astamatiska besvär av dessa produkter och slagits ut från arbetslivet. De kan ge luftrörsbesvär, allergier och misstänks ge cancer.

Åsa Marand presenterar flera nyheter i sin avhandling, som hon räknar med ska ligga till grund för framtida mätmetoder:
* Bland annat en ny mätmetodik för isocyanter, där halter ner till en miljontedel av gränsvärdet kan bestämmas.
* Tidigare provtagningsmetodik har inneburit en hantering av kemikalier och lösningsmedel men nu presenteras en ”torr” provtagningsteknik som är mer användarvänlig.
– Det innebär att det blir lättare att mäta ute på arbetsplatser vilket troligen leder att fler prover kommer att tas, säger Åsa Marand.
* Hon presenterar också en ny metodik för att uppskatta hur mycket isocyanater en person utsatts för, genom analys av blod och urin. Det är nu möjligt att studera exponeringen för fler olika ämnen, än vad som tidigare har varit möjligt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bättre mätmetoder ger säkrare jobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig