info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bättre kreditgarantier vid bostadsbyggande

I budgeten hoppas regeringen på fler bostäder i tillväxtregioner genom ett ökat kapitalstöd till bostadsbyggandet. Ett nytt bolag har inrättats för att hjälpa kommuner med många tomma lägenheter.

I budgetförslaget annonserar regeringen ett förslag som innebär att staten ska garantera upp till 90 procent av en lägenhets marknadsvärde. Dock så finns det ett tak vid två miljoner kronor. Förslaget gäller främst bostäder i kommuner i tillväxtområden. Syftet är att öka produktionen av hyresrätter. Stödet löper ut 2006.
Tidigare har staten garanterat 30 procent av byggkostnaderna med ett tak på en miljon kronor.
För att lösa problemen med tomma lägenheter i glesbygden har regeringen inrättat ett särskilt bolag som kan ta över tomma lägenheter från kommunala bostadsföretag. Alternativt kan de gå in med riskkapital för utvecklingsinsatser.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bättre kreditgarantier vid bostadsbyggande

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig