info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Avtalskonflikt på väg till AD för prövning

Ett medlingsförsök mellan det lettiska företaget Laval un Partneri och Byggnads avdelning i Stockholm avbröts på onsdagen. Eftersom man inte kunde enas kommer arbetsdomstolen (AD) att få ta ställning.

Konflikten om avtal på det lettiska företaget Laval un Partneris arbetsplatser i Stockholms-området fortsätter. På onsdagen träffade en medlare företagets advokat, Anders Elmér, och Torgny Johansson och Lars-Göran Bromander från Byggnads avdelning i Stockholm.
Medlingsförsöket slutade i oenighet. Byggnads står fast vid kravet på kollektivavtal för de mellan 30 och 40 lettiska byggnadsarbetare som arbetar på olika arbetsplatser i stockholmsområdet. Företaget hävdar att fackets konfliktåtgärder, för att backa upp kravet på avtal, står i strid med EU:s konkurrensregler.

Det blir nu AD som får ta ställning i frågan. Och eftersom tvisten gäller EU:s regelverk så kommer sannolikt AD att vända sig till EG-domstolen för att få hjälp att tolka reglerna.
Byggnads krav är att Laval un Partneri, som levererar arbetskraft till sitt svenska bolag L&P Baltic Bygg AB:s arbetsplatser, ska teckna avtal som bland annat innehåller regler för hur lönerna ska fastställas, försäkringsskydd och regler för granskning av lönerna. När företaget accepterat ett kollektivavtal kan parterna börja diskutera löne- och anställningsvillkor enligt avtalets regler, säger Byggnads.

Företaget anser att Byggnads avtalskrav är förenat med krav på en lönenivå på 145 kronor per timme, en lön som företaget inte är berett att betala. Företaget hävdar att de sagt sig villiga att betala avtalets grundlön, 109 kronor per timme, men att det avvisats.
Byggnads är övertygade om att EU:s utstationeringsdirektiv ger Sverige rätt att ha lagstiftning som tillåter stridsåtgärder för att hävda rätten till kollektivavtal. Byggnads välkomnar därför en rättslig prövning.
Laval un Partneri hävdar att sådana stridsåtgärder är oförenliga med EU:s konkurrensregler. Enligt lagkloka är ett sådant ärende aldrig prövat i EG-domstolen.

På fredagen, den 3 december, trappas konflikten upp när elektrikerförbundets sympatiblockad mot företagets skolbygge i Vaxholm inleds. Blockaden väntas innebära att arbetena på skolbygget kan stanna av. På onsdagen gjorde elektrikerförbundet en inspektion av elsäkerheten på ett annat Laval-bygge, en bostadsfastighet i Djursholm. Inspektionen visade att elsäkerheten var god på bygget.

Laval un Partneri hävdar att man betalar 13 700 kronor per månad i lön till de anställda och att de dessutom får fri bostad, fem mål mat gratis per dag och fria hemresor till Lettland. Anställda som Byggnadsarbetaren talat med har bekräftat uppgifterna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Avtalskonflikt på väg till AD för prövning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig