info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Avtal blir lag i Norge

Från den 1 december blir kollektivavtalen på sju norska arbetsplatser upphöjda till lag. Det innebär till exempel att avtalens lägstalöner inte får underskridas.

En norsk rättsinstans, den så kallade tariffnämnden, har beslutat att avtalen upphöjs till lag på sju arbetsplatser i Norge. Beslutet är ett sätt att förhindra att avtalslösa företag dumpar löner och arbetsvillkor.
De sju projekt som berörs i domen är framför allt stora anläggningsbyggen. Det är projekt där huvudentreprenörer ofta anlitar underentreprenörer som saknar kollektivavtal. Problemet med att bevara kollektivavtalen i Norge har vuxit dels genom en snabbt växande flora av bemanningsföretag och dels genom en växande arbetskraftsinvandring från Sverige, Polen och Baltikum.

Fellesförbundet i Norge, som bland annat organiserar byggnadsarbetare, hade därför begärt att tariffnämnden skulle lagfästa avtalen. Byggarbetsgivarnas organisation tog inte ställning i frågan. De stora företagen var emot att lagfästa avtalen medan de små och medelstora företagen stödde fackets krav.
Fellesförbundet kommer nu att begära ett liknande beslut som gäller byggarbetsplatser i sex kommuner runt Oslofjorden.

Tariffnämnden, som kan liknas vid den svenska arbetsdomstolen, kommer att följa upp sitt beslut genom att undersöka hur det efterlevs. För att kontrollen ska bli möjlig krävs det att huvudentreprenören eller byggherren måste offentliggöra löne- och anställningsvillkor. Facket kräver därför att de förtroendevalda ska få lagfäst insynsrätt i löne- och anställningsvillkkor.
Lagdomare Ellen Mo, tariffnämndens ordförande, säger till den norska facktidningen Magasinet, att hon inte ser någon grund för att hålla löne- och arbetsvillkor hemliga.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Avtal blir lag i Norge

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig