info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Avgifter för dålig arbetsmiljö

Fler arbetsgivare riskerar att få betala för dålig arbetsmiljö. Den första juli i år införs Arbetsmiljöverkets nya sanktionsavgifter.

Det nya systemet kommer att omfatta ett 50-tal paragrafer i Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter. Flera av dem rör byggbranschen; till exempel krav på förhandsanmälan av byggen, på arbetsmiljöplaner och utbildningsbevis vid ställningsbyggande. Andra regler som omfattas gäller besiktning av lyftanordningar, som grävmaskiner, byggkranar och liftar.
Sanktionsavgifter har funnits tidigare, men i mindre omfattning. Nyheten är att de nu kommer att omfatta fler paragrafer och målet är att få en snabbare reaktion när någon missköter arbetsmiljön.
-Sanktionsavgifterna kan utdömas efter bara några veckor eller månader. Domstolsprocesser kan ta flera år, säger arbetsmiljöinspektör Agneta Axelsson. Hon har varit projektledare för hur tillsynen av arbetsplatserna ska fungera efter förändringen.
-Själva inspektionerna kommer inte att skilja sig åt. Har det begåtts fel som kan leda till en avgift ska inspektörerna samla fakta och information som man sedan tar med tillbaka till kontoret. Själva beslutet om avgiften fattas av en chef och en jurist, berättar hon.

En miljon högsta avgift

Den lägsta avgiften blir 5 000 kronor och den högsta en miljon. Avgifterna varierar beroende på hur allvarliga fel som begåtts och på hur många sysselsatta, egna anställda och inhyrda, som företaget har då man bryter mot reglerna.
De flesta avgifter införs den första juli i år, men några kommer senare.
I januari 2015 införs sanktionsavgifter för dem som bryter mot reglerna vid fallrisker. Ett år senare införs avgifter då det gäller krav på utbildning för dem som bygger väderskydd.

Konflikthantering

De utökade sanktionsavgifterna väntas leda till att fler arbetsgivare får betala. Detta är också något som gör att Arbetsmiljöverket befarar en risk för konflikter. Därför har inspektörerna bland annat fått en utbildning av poliser i konflikthantering.
-Tanken är att man ska kunna kommunicera så att man inte skapar konfliktfyllda situationer i onödan, säger Agneta Axelsson.

Ersätter domstol

Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter ersätter, för de paragrafer där de införs, en rättsprocess med polis, åklagare och domstol. Från fackligt håll har riktats kritik mot att vissa av paragraferna avkriminaliseras. Det vill säga att man inte både kan utdöma sanktionsavgifter och åtala för samma händelse.
Vid arbetsplatsolyckor kan verket välja om man vill utdöma en avgift eller åtalsanmäla brottet till åklagare.
– Det finns också en möjlighet att först åtalsanmäla en olycka till åklagare. Om förundersökningen sedan läggs ner, kan Arbetsmiljöverket pröva om man ska ta ut en sanktionsavgift, säger Agneta Axelsson.
Vid allvarliga brott mot som regleras av brottsbalken, ska de också i fortsättningen utredas av polis och åklagare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Avgifter för dålig arbetsmiljö

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig