info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Attityder stoppar inte kvinnor

Det är inte attityder som hindrar att fler invandrare och kvinnor får byggjobb. Det konstaterar byggbranschens Libra-projekt efter en enkätundersökning.

Fyra av fem tillfrågade anser att det finns en positiv inställning till kvinnor på byggjobb. Och sju av tio är positivt inställda till lärlingar och yrkesarbetare med utländsk bakgrund.
Det är några av resultaten i en stor enkätundersökning som genomförts bland 1 000 personer på byggindustrins arbetsplatser i Skåne, Halland och Västra Götaland. Resultaten tolkas av ledningsgruppen bakom enkäten som att man slår hål på myten att byggbranschen är en sluten värld förbehållen svenska män.

En fjärdedel av de tillfrågade uppger att de redan har personer med utländsk bakgrund i arbetslaget medan det är betydligt färre som uppger att de har kvinnliga arbetskamrater.
60 procent är villiga att medverka till förändringar som underlättar för kvinnor att anställning på den egna arbetsplatsen. 
Drygt hälften av de tillfrågade vill underlätta för individer med utländsk bakgrund att komma in på den egna arbetsplatsen. Men 19 procent vill inte medverka till en sådan förändring och 27 procent är tveksamma.

De tillfrågade är generellt sett mycket positiva till sina arbetsplatser. Man betonar särskilt kamratskap och ett vänligt arbetsklimat, trots att drygt 60 procent uppger att det ofta förekommer hårda ord och 20 procent tycker att psykningar är vanliga. 
Slutsatsen av rapporten, som beställts av byggbranschens gemensamma projekt, Libra, är att man kan sluta diskutera attityder och i stället mera peka på de fördelar som ökad mångfald skulle medföra.
Av de 1 000 i undersökningen är 50 kvinnor. 30 av de tillfrågade är födda utomlands och 80 uppger att båda eller en av föräldrarna är födda utomlands.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Attityder stoppar inte kvinnor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig