info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Attityden måste bort"

BI:s vd om granskningen.

Mer än var tredje kvinna, som har svarat i vår enkät, upplever ett motstånd från arbetsgivare att anställa kvinnor. Vi ställer nu Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier, mot väggen och frågar varför.

1. Varför är andelen arbetslösa kvinnor dubbelt så hög jämfört med männen, trots högtryck i byggbranschen?
– Jag vet inte varför de är arbetslösa, men det viktiga är att vi belyser att det finns arbetslösa personer som inte har kommit in på arbetsmarknaden av något skäl. Vi gör allt för att få in alla dem som vill jobba i branschen.

2. Hur ser du på att oavsett konjunktur är en högre andel kvinnor som är arbetslösa?
– Jag har ingen förklaring. Det är jättetråkigt om det är fler andel kvinnor som är arbetslösa än män. Det är väldigt tråkigt att de är arbetslösa och jag hoppas inte att det beror på attityden bland arbetsgivarna som anställer eller att det beror på attityden ute i lagen.

LÄS MER: Hela vår granskning kring kvinnorna och byggarbetslösheten

3. 37 procent av kvinnorna vår enkätundersökning upplever ett motstånd från att arbetsgivaren att anställa kvinnor. Kommentar?
– Vi är av tradition en mansdominerad bransch, men vi har gjort massor för att göra branschen attraktiv för alla. Men att ändra attityder i samhället tar tid. Vi gör många åtgärder, exempelvis kvinnliga nätverk, mentorskapsprogram och jobbar för att få bort den gamla attityden. Vi måste ha företag som är attraktiva och moderna.

4.I vår enkät har några kvinnor svarat att de inte får jobbet eftersom arbetsgivaren uppger att det inte finns något extra omklädningsrum och inte tros klara jargongen på arbetsplatsen. Kommentar?
– Det handlar om ren diskriminering och är självklart oacceptabelt. Det är den här attityden som vi måste arbeta bort, men det är en lång resa att ändra attityd, beteenden och traditioner. Men jag tycker att det har förändrats väldigt mycket.

5. Men trots att ni jobbat med det, ändå finns attityderna kvar?
– Vi gör allt vi kan för våra medlemmar, men det finns många byggföretag i Sverige. Vi är en medlemsorganisation och det handlar om ledarskapet i varje företag.

6. Hur ska ni på Sveriges Byggindustrier förmå era medlemsföretag att ändra på attityderna?
– Vi gör den påverkan som vi kan och har frågan högt på agendan. Vår målsättning är att ha en attraktiv byggbransch och att få kvinnor, män och personer som inte har svenskt ursprung att känna sig hemma i företagen.

7. Hur ser du på framtiden när det gäller att få in fler kvinnor i byggbranschen?
– Jag ser positivt på det. Man ska jobba inifrån och ut i denna fråga, i företagen och i ledarskapet. Att ändra attityden och inte acceptera felaktiga uttalanden, så att alla kvinnor känner sig hemma.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Attityden måste bort"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig