info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Åtal efter utsläpp på Hallandsåsen

Två chefer, en på Banverket och en på Skanska-Vinci, åtalas för miljöbrott efter ett utsläpp i samband med byggandet av tunneln vid Hallandsåsen. Åklagaren begär också att båda företagen ska betala företagsbot.

Det är åklagare Ingvar Wennersten som åtalar cheferna för vållande till miljöstörning. Orsaken till åtalet är en händelse som inträffade sommaren 2003. Då skedde utsläpp av framförallt cement men också bentontitlera i Lyabäcken. Fiskar och kräftdjur dog.

Åklagarens teori är att när man injekterade cement i ett testhål, var trycket så högt att cement trängde upp i ån och på marken. Han anser att Banverket och Skanska-Vinci grovt åsidosatt sina skyldigheter att förebygga miljöskada. Och yrkar också på företagsbot för båda företagen. Maxbeloppet för företagsbot är tre miljoner kronor per bolag.

Åklagaren vill kalla en rad vittnen. Bland dem finns personer som intygat att redan flera dagar före utsläppet fanns tecken på att tätningsmaterial läckt ut ur borrhållet och att projektledningen då informerades.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Åtal efter utsläpp på Hallandsåsen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig