info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Asfaltkartellen upp i Marknadsdomstolen

Byggjättarna NCC och Peab står denna vecka inför skranket i Marknadsdomstolen. Det gäller det kartellmål som förra året gav dem miljonböter i Stockholms tingsrätt. Såväl företagen som deras motpart, Konkurrensverket, har överklagat domen.

Stockholms tingsrätt dömde förra året NCC till böter på 150 miljoner kronor. Tre olika Peabbolag dömdes till böter på sammanlagt ungefär 85 miljoner kronor. De båda företagen överklagade domen. Det gjorde även Svenska väg samt Sandahls grus och Asfalt som också dömts till böter.
Skanska, som dömdes till böter på 170 miljoner kronor, valde däremot att inte driva ärendet vidare.

Företagen vill få sina böter sänkta. Motparten, Konkurrensverket, driver däremot vidare fallet med målet att få dem höjda.
Marknadsdomstolens förhandlingar inleds i morgon.

Tingsrättens dom gällde konkurrensbegränsande samarbete mellan företagen och Vägverket, som också dömdes till böter, mellan åren 1997 och 2001. De ska bland annat ha fördelat vägverksentreprenader mellan sig. Och de ska på förhand ha gjort upp om vem som skulle vinna upphandlingen av beläggningsarbeten i Skåne år 2000.

Däremot ansåg inte Tingsrätten att det fanns bevis för att det existerade en övergripande kartellbildning. Därför var de utdömda bötesbeloppen betydligt lägre än vad Konkurrensverket hade krävt. Verkets krav landade på sammanlagt 1,2 miljarder kronor, de sammanlagda böterna i domen blev 453 miljoner kronor. Nu vill alltså företagen sänka böterna ytterligare, medan Konkurrensverket driver vidare linjen att de ska höjas.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Asfaltkartellen upp i Marknadsdomstolen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig