info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Asbestsanerare specialgranskas

I samband med att arbetsföreskrifterna för asbesthantering skärps, passar Arbetsmiljöverket på att granska de saneringsföretag som hanterar asbest i sin verksamhet.

Granskningen sker i två steg med start i april. I första steget besöker Arbetsmiljöverket alla företag som har tillstånd för asbestsanering för att ställa frågor om deras systematiska arbetsmiljöarbete. Efter sommaren blir det sedan inspektioner ute på ett stort antal byggen där asbestrivning pågår. Syftet med granskningen är dels att skapa en bild över hur branschen sköter sig och informera om de nya, skärpta reglerna. Men man vill också väcka frågan kring de hälsorisker som asbesten fortfarande utgör i byggbranschen.

– Det var ju ganska länge sedan de första asbestlarmen kom och vi misstänker att den här frågan sjunkit tillbaka. Vi vill lyfta den igen, säger Tomas Lindberg på Arbetsmiljöverket, som är projektledare för granskningen.
Skärpningen av arbetsföreskrifterna kring asbesthantering innebär en rad förändringar.
Arbetsledare måste i framtiden ha särskild utbildning kring asbesthantering. Tidigare har det räckt att saneringsarbetarna varit utbildade. Utbildningen måste också uppdateras med jämna mellanrum.

Reglerna kring inventering av asbesthaltigt material vid rivningar blir tydligare.
Dokumentationskraven ute på byggarbetsplatserna skärps. I framtiden måste sådant som läkarintyg för sanerarna, rivningstillstånd och utbildningsdokumentation finnas på byggena.
Anmälan om asbestrivning måste ske två dagar innan rivningen påbörjas.
Föreskrifterna börjar gälla den första april. Men för de företag som redan har tillstånd, gäller de gamla föreskrifterna tills att tillståndet löper ut.

Johan Sjöholm
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Asbestsanerare specialgranskas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig