info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Asbestfall i riksdagen

Byggnadsarbetarna utsattes för asbest, men ärendet hann aldrig bli färdigutrett innan det preskriberades. Nu har asbestfallet blivit en fråga för riksdagen.

Det är riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson (s) som har upprörts över fallet med de asbestexponerade arbetarna i Örebro. Och med dem som utgångspunkt har hon i flera interpellationer, ställt frågor till justitieminister Beatrice Ask och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
– Ministrarna är välvilligt inställda, men de gör ingenting. Jag vill driva på regeringen så att Arbetsmiljöverket, polis och åklagare får de resurser de behöver. Samhället måste ta itu med hårdhandskarna mot dem som begår brott mot arbetsmiljölagen, säger Eva-Lena Jansson.

Hon har bland annat krävt svar på om Beatrice Ask tänker höja preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott och vidta åtgärder för att polis och åklagare ska få nödvändiga resurser för att hantera utredningen av arbetsmiljöbrott. Någon förlängd preskriptionstid var dock inte ministern beredd att införa och hon hävdade att såväl polis som åklagare har fått ökade resurser, samt att det bland annat skett en utbildning av personalen inom arbetsmiljömål i rättsväsendet.
Den senaste frågan i riksdagen var uppe i veckan och rörde Arbetsmiljöverket. Verket har fått nedskärningar i anslagen och gör därmed väsentligt färre inspektioner. Frågan var om ministern var beredd att ge mer riktade resurser till Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet. Några ytterligare medel utlovades dock inte i svaret från Sven Otto Littorin.

Eva-Lena Jansson har i flera omgångar kritiserat den långa handläggningstiden då det gäller Örebro-fallet. Där utsattes byggnadsarbetarna för asbest i flera dagar i februari 2008, i samband med rivningsarbeten på ett hotellbygge. Totalt arbetade elva personer i lokalerna, nio polska arbetare och tre svenskar. I april 2008 ställde hon den första frågan i riksdagen.
-Min bild var att det inte hände någonting med utredningen, säger hon.
Polisutredningen var klar först hösten 2009. I december samma år fattade kammaråklagare Lars Duberg beslut om att lägga ner förundersökningen, som tillkommit efter polisanmälningar både från Arbetsmiljöverket och facket. Han menar att det inte gick att styrka brott mot arbetsmiljölagen. Detta överklagades senare av Byggnads centralt till Utvecklingscentrum i Malmö. Men sedan konstaterades att det inte finns något mer att göra eftersom den anmälda gärningen har preskriberats. Preskriptionen infaller i detta fall efter två år, från händelsen.

Ärendet har också varit föremål för en annan prövning. Arbetsmiljöverket krävde företaget på en sanktionsavgift på 50 000 kronor, för att man rivit asbest utan tillstånd. Företagets företrädare vägrade att betala. Motiveringen var att ett annat företag var ansvarigt för rivningen och ska betala. Men länsrätten i Örebro slog i november förra året fast att Entré Hotels är ansvarigt och betalningsskyldigt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Asbestfall i riksdagen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig