info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Asbestbygge stoppat i Göteborg

Regionala skyddsombudet på Byggnads avdelning i Göteborg stoppade ett bygge i fredags. Arbetet ligger fortfarande nere. Arbetarna bedrev rivningsarbete, och skyddsombudet misstänker att det finns asbest i lokalerna. Bygget kommer att stå stilla fram tills dess att provsvar inkommit.

– Det fanns eternittrummor av asbesthaltigt material i byggnaden och det fordras tillstånd att riva om det finns asbest. Det finns också risk för asbest i kaklet – i fix och fog, samt i limmet under linoleummattor, säger Ronald Blixt, regionalt skyddsombud på Byggnads avdelning i Göteborg.
Igår gjorde också arbetsmiljöverket en undersökning av arbetsplatsen. Inspektören kommer att rikta en rad krav mot företaget, som är registrerat i England och har sex polacker som utför rivningen. Bland annat ska rivningsarbetet utföras med hjälpmedel, exempelvis kärror eller störttrumma. De polska gästarbetarna bar ut rivningsmassorna för hand.

Företaget ska också ordna med luftrenare, eller dammsugare, för att få ner dammnivån på arbetsplatsen. Arbetarna hade ingen sådan utrustning och de bar enbart enkla munskydd.
Till beställaren, en bostadsrättsförening, kommer arbetsmiljöverket att rikta krav på att det ska upprättas en arbetsmiljöplan för dem som arbetar på bygget. Planen ska innehålla uppgifter om hur rivningen ska bedrivas och där ska framgå om man misstänker att det finns asbest. Om misstanke om asbest finns, ska beställaren ta prover för att säkerställa att arbetarna inte utsätts för de farliga fibrerna.
– Asbest kan förekomma i alla hus byggda före förbudet på 1970-talet, så det bör i princip alltid tas prover innan rivning, säger Lars-Erik Jonasson på arbetsmiljöverket.

Verket kommer att göra en åtalsanmälan. Regeln om att beställaren måste upprätta en arbetsmiljöplan är straffsanktionerad och beställaren kan, om fallet prövas, riskera att fällas i domstol.
Arbetsplatsen är ett före detta hotell, som ska byggas om till bostadsrätter. Det är 3000 kvadratmeter yta som ska rivas och byggas om.
Företaget som utför rivningen heter First Rockall Service IIp och har, enligt dess svenske representant, verksamhet i flera länder i Europa.
Enligt representanten är den polska arbetskraften inte anställd av företaget, utan delägare i företaget.

Gästarbetarna bor i några av rummen i det gamla hotellet.
– Det är ett bekymmer när gästarbetarna bor så nära en rivning. I det här fallet hade det behövts saneringsstationer, för att undvika att dammet dras runt. Här har gästarbetarna dammet överallt, även där de bor och sover, säger Ronald Blixt på Byggnads avdelning i Göteborg.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Asbestbygge stoppat i Göteborg

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig