info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetstidslag kan innebära sänkt lön

För dem som har beredskapstjänst kan de nya arbetstidsreglerna som gäller från årsskiftet innebära en dags förlorad lön. Reglerna om veckovila får den effekten vid sju dygns beredskap.

Kylmontörer har ofta beredskapspass på sju dygn. Det kan, från årsskiftet, innebära problem eftersom de nya arbetstidsreglerna om dygns- och veckovila kolliderar med den typen av långa beredskapspass.
Det är minimireglerna i EU;s arbetstidsdirektiv som sedan årsskiftet är lag i Sverige. Det betyder till exempel att det måste finnas 36 timmars sammanlagd ledighet under en vecka. Och sådan ledighet får inte infalla under beredskapstid, även om man inte behöver arbeta under beredskapen.
Arbetsgivarna på kylavtalets område, VVS-I, har meddelat företagen att det krävs en ledighet i samband med sju dagars beredskapspass. Det får konsekvensen att montören måste vara ledig en arbetsdag. Och eftersom arbetstidslagen inte tar upp frågan om ersättning så blir det en dag utan lön.
– Det beror på hur det här hanteras i det enskilda företaget. Men det finns ingen regel i lag eller avtal som säger att det ska utgå ersättning, säger Robert Jakobsson, ombudsman på VVS-I.

På Byggnads anser man att problemet bör lösas genom att man gör om beredskapsschemat. Rolf Levin, ombudsman på Byggnads, tror att det kan bli nödvändigt också på grund av de nya reglerna om elva timmars dygnsvila.
– Om en montör behöver arbeta några timmar vid till exempel elva på kvällen på grund av beredskapen så kan han inte fortsätta sitt beredskapspass efter det. Dygnsvilan får inte sammanfalla med beredskap även om han inte behöver arbeta under den följande beredskapstiden, säger han.
– Vi rekommenderar därför att man gör om beredskapspassen till dygnspass.
Robert Jakobsson säger att beredskapstid utan arbete ska räknas in i dygnsvila. Men han håller med om att kortare beredskapspass kan vara ett sätt att lösa problemen.
– Men vi har inte rekommenderat något. Bara förklarat de nya reglerna, säger han.

Det mesta av reglerna i arbetstidsdirektivet har arbetats in i de olika kollektivavtalen som gäller för Byggnads medlemmar. Bygg- och anläggningsavtalen har till exempel haft arbetstidsregler som i huvudsak följer EU-reglerna sedan november 2005.
Men när det gäller vecko- och dygnsvila är det lagens regler som gäller. Det betyder, utöver risken för minskad lön för kylmontörerna, att arbetstiden vid till exempel övertid och skift kan påverkas.
– Om man arbetar övertid så krävs det elva timmars vila innan man börjar arbeta igen, säger Patrik Östberg, ombudsman på Byggnads.
– Dessutom kan vissa skiftscheman påverkas av reglerna.
Det är arbetsmiljöverket som ska se till att de nya arbetstidsreglerna tillämpas.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetstidslag kan innebära sänkt lön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig