info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsskador fall för hovrätten

Motorsågar och utrustning för bergarbetare var plötsligt på plats i hovrätten. Orsak; försäkringsbolaget Afa och byggnadsarbetaren Jan Backström, är oeniga om skadebedömning och ersättning. I nästan tre dagar har hovrätten därför hållit förhandlingar. Maskiner och redskap har påmint om ett yrkesliv med hårt kroppsarbete.

Tidigare Byggnadsmedlemmen Jan Backström har kronisk muskelvärk i bland annat rygg, nacke, axlar, armar och händer. Besvären varierar från lindriga till kraftiga. Försäkringskassan har godkänt att Jan Backström har åtta olika arbetsskador. Han har därefter krävt ersättning av Afa, arbetsgivarnas och fackens gemensamma försäkringsbolag. Afas trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-försäkring) är en försäkring som ingår i kollektivavtal. Den är tänkt att vara en komplettering till den allmänna. Backström har begärt ersättning för bland annat merkostnader, inkomstförlust i förfluten tid, lyte och men. Han har under många år haft mycket tunga jobb. Arbetat som skogsarbetare, bergarbetare och byggnadsarbetare, med mera och hävdar att arbetet i kombination med ett allvarligt olyckstillbud, gett honom en medicinsk invaliditetsgrad på cirka 30-36 procent. Skadorna gör att han av tingsrätten bedömts vara helt arbetsoförmögen.

Jan Backström har i elva år drivit sitt ärende mot Afa, då det gäller skadebedömning och handläggning.  Ärendet har nu hamnat i hovrätten. Afa  har en annan uppfattning om skadorna. Bolaget anser att två arbetsskador är bevisade. Bolaget hävdar att han har en total invaliditetsgrad på 20 procent och att  fem procent av dem, kommer från skadlig inverkan av arbetet. Övrigt hänför man bland annat till åldersförändringar. Tidigare har bolaget inte ansett att han varit förhindrad att arbeta på grund av skadan, men nu i hovrätten ändrade Afa sig. Man anser visserligen fortfarande att han har en invaliditetsgrad på fem procent som är orsakad av arbetet. Men gör en annan bedömning av arbetsoförmågan, vilket påverkar ersättningen. Om hovrätten kommer fram till att invalididitetsgraden på grund av arbetet är fem till 19 procent går Afa med på att arbetsoförmågan sätts till  50 procent. Sätts invaliditetsgraden högre accepterar Afa att arbetsoförmågan sätts till 100 procent.  

Tidigare har tingsrätten, slagit fast att Jan Backströms arbetsskada medfört en medicinsk invaliditet på 20 procent och att han på grund av det är helt arbetsoförmögen. Både Afa och Jan Backström överklagade domen. Under de tre dagarna har ett flertal experter hörts i Svea hovrätt. Det finns också en omfattande skriftlig dokumentation.
Dom kommer i april.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsskador fall för hovrätten

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig