info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsskade försäkring granskas

Försäkringsförbundet har tillsatt en kommission som ska granska arbetsskadeförsäkringen. Enligt Försäkringsförbundet lider arbetsskadeförsäkringen av stora brister, tillexempel saknas tydliga riktlinjer för vad som är en arbetsskada.

I en debattartikel i Dagens Nyheter hävdar Christina Lindenius, vd Försäkringsförbundet, och Björn von Sydow (s), ordförande i Arbetsskadekommissionen, att hela försäkringen måste ses över.

Anledningarna, menar man, är flera:

Idag ligger ansvaret på den drabbade att beskriva skadan själv och på rätt sätt.

Försäkringskassan saknar system för att uppdatera och sammanställa forskning som underlag för arbetsskadebedömningar. Det kan, enligt debattörerna, vara en orsak till att män oftare än kvinnor får sina arbetsskador godkända.

Rehabiliteringsprocessen fungerar inte i dagsläget. Arbetsgivarna, Försäkringskassan, avtalsförsäkringarna eller hälso- och sjukvården saknar drivkraft för att effektivisera rehabiliteringsprocessen”.

Debattörerna menar även att det är svårt att få en bild av de totala kostnaderna för arbetsskadorna. Bortsett från den faktiska kostnaden för kompensering av inkomstbortfall tillkommer kostnader för bland annat skattebortfall, sjukvård, och produktionsbortfall. Enligt en ny studie kan kostnaden för arbetsskadorna utgöra tre till fyra procent av Sveriges ekonomi.

Peter Leander
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsskade försäkring granskas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig