info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsmiljöverket svarar på kritik mot omgörningen: "Inga regler försvinner"

”Inga regler försvinner.” Avdelningschef Ywonne Strempl på Arbetsmiljöverket svarar på kritiken mot arbetet med regelförändringen.

Varför ändrar ni?
– Vi har lappat och lagat i vårt regelsystem. Det innebär att det finns en del överlappningar och otydligheter, men även regler som borde ha upphävts för att arbetsmiljöproblemet kanske inte längre finns kvar, säger hon.
Ywonne Strempl konstaterar att arbetsmiljölagen är från början av 1970-talet och behöver moderniseras. Sverige har gått med i EU och arbetslivet förändrats. Nu ska reglerna sorteras om, enligt henne utan att tumma på säkerheten.

Hur ska arbetsplatserna bli säkrare genom det här?
– Målet är att arbetsgivare lättare ska förstå vad föreskrifterna säger och därmed kunna följa dem. Det innebär ju att säkerheten höjs.

– Föreskrif­terna är gamla och behöver städas upp. Vi har gjort en grovsortering. Sedan ska vi rensa, säger avdelningschef Ywonne Strempl på Arbetsmiljöverket.

LÄS MER:
Säkerhetsregler på väg att ändras: ”Leder till ökad risk”

Kritik mot krångel efter regeländring i Norge

När vet ni hur systemet ska se ut?
– Vi hoppas att vi ska ha en grov bild av det färdiga verket till årsskiftet eller en bit in på nästa år och sedan presentera det för departementet när programmet är färdigt i februari 2019. Vi sätter upp ett skuggsystem vid sidan av det nuvarande men sätter inget i sjön utan att det fungerar.

Varför har ni inte involverat parterna tidigare?
– Vi har erbjudit dem, men de har tyvärr inte kunnat svara oss på hur de vill vara med.

Så du menar att Arbetsmiljöverket har erbjudit dem att vara med i utformandet av det nya regelsystemet?
– Nej, det har vi inte gjort. De ska inte delta i arbetet. Det är vårt jobb att utforma reglerna. Men de får komma med input. De har bland annat varit med i förarbetet, fått kontinuerlig information och deltagit i en workshop.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsmiljöverket svarar på kritik mot omgörningen: "Inga regler försvinner"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig