info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsmiljöverket fick rätt att dra in asbesttillståndet: "Fanns en mängd brister"

Arbetsmiljöverket drog in asbeststillståndet, bland annat ska personalen ha rivit och slängt eternit vårdslöst på arbetsplatsen. Rivningsföretaget har nu överklagat beslutet till förvaltningsrätten som ger Arbetsmiljöverket rätt.

Arbetsmiljöverket drog in asbesttillståndet efter att ha hittat allvarliga brister vid asbestsaneringen under en inspektion. Bilden har inget samband med inspektionen. Foto: Most photos

I slutet av september 2022 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion av en arbetsplats i Säffle där det pågick slutrivning av hyreshus i miljonprogrammet. Under inspektionen upptäcktes flera mycket allvarliga brister när det gällde asbestsaneringen.

Det handlar bland annat om bristande hantering och skyddsinstruktioner, bristande personlig skyddsutrustning och att saneringsplatsen saknade avspärrningar och märkningar.

Bland annat om ska personalen ha rivit och slängt eternit vårdslöst, samtidigt som fönster var öppna eller trasiga, vilket riskerade spridning av fibrer in i huskroppen.

– Det är ett av de sämsta saneringsarbeten som jag någonsin inspekterat. Det fanns en mängd brister, konsekvensen kan ju bli att personalen drabbas, säger Emil Gustafsson, inspektör på Arbetsmiljöverkets region Mitt som genomförde inspektionen.

Arbetsmiljöverket ansåg att bristerna var mycket allvarliga ur säkerhetssynpunkt, eftersom de riskerar arbetstagares och andras hälsa. Efter inspektionen fick rivningsföretaget också en sanktionsavgift på 20 100 kronor eftersom det bland annat saknades märkning av förpackningar och behållare som innehöll asbesthaltigt avfall.

Arbetsmiljöverket beslutade att dra in företagets asbesttillstånd den 19 december 2022.

Rivningsföretaget BTT Rivningsspecialisten reagerade kraftigt på att Arbetsmiljöverket drog tillbaka asbestillståndet.

–Vi åtgärdade alla punkterna när det gällde säkerheten, exempelvis att göra fler avspärrningar. Vi var väldigt chockade när Arbetsmiljöverket bara drog in tillståndet, säger Dinel Marinconi, ägare av BTT Rivningsspecialisten till Byggnadsarbetaren.

Emil Gustafsson bekräftar att företaget har gjort åtgärderna när det gäller bristerna, men när de är många och av allvarlig karaktär så skickas underlaget vidare till Arbetsmiljöverkets tillståndsenhet.

–De tittar på företagets organisation, inte på den fysiska arbetsplatsen, och gör en bedömning av företaget. Om företaget saknar förutsättningar att utföra saneringen på ett rätt sätt, så kan tillståndsenheten besluta att återkalla tillståndet, som i det här fallet, säger Emil Gustafsson.

BTT Rivningsspecialisten överklagade Arbetsmiljöverkets beslut om återkallande av asbesttillståndet till förvaltningsrätten.

Företaget yrkar att det överklagade beslutet ska hävas och anser att det fanns felaktigheter gällande varje punkt som beslutet fattas på, exempelvis ”De rev inte vårdslöst, eternit revs försiktigt och samlades upp på markduk” och ”Hela området var inhägnat och det fanns varningsskyltar”.

Förvaltningsrätten anser däremot att bolaget har brutit mot flertalet bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter  (AFS 2006:1). Man anser att hanteringen av arbetsmiljön vid saneringen inte har fungerat tillfredsställande och att bolaget har äventyrat hälsan och säkerheten för arbetstagarna.

Förvaltingsrätten anser att överklagandet ska avslås. BTT Rivningsspecialisten kommer att överklaga beslutet i förvaltningsrätten till kammarrätten.

–Vi ska fortsätta att överklaga, eftersom det inte är rätt beslut. Det drabbar oss som företag och vi måste minska på personal. Jag har sanerat asbest sedan 1991 och tar asbest på allvar, säger Dinel Marinconi.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsmiljöverket fick rätt att dra in asbesttillståndet: "Fanns en mängd brister"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig