info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsmarknadsministern: ”Nu prioriterar vi dödsolyckorna”

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ser allvarligt på de många arbetsplatsolyckorna och har bjudit in parterna från de mest drabbade branscherna för nya åtgärder.

Ylva Johansson kallar parterna till möte för att komma till bukt med dödsolyckorna. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har hunnit sitta tio dagar på sin nygamla post och att få bukt med dödsolyckorna ser hon som en av sina mest prioriterade frågor, enligt en intervju med tidningen Arbetet. Bara sedan årsskiftet har åtta personer mist livet i en arbetsplatsolycka.

Före valet mötte Ylva Johansson Byggnads, byggbranschen och myndigheterna för att utvärdera arbetet mot fusk och brottslighet i branschen. Nu säger ministern att hon är ”rätt säker” på att det finns en koppling mellan kriminaliteten i arbetslivet och ett ökat antal olyckor.

Ylva Johansson har bjudit in fack och arbetsgivare för ett samtal i mars. Det är både centrala parter och parter från de mest drabbade branscherna, som bygg. Hon vill lyssna till idéer och har också egna tankar om åtgärder.

– Bör man ändra preskriptionstiden? Bör man se över eller utöka utbildningen för skyddsombud? Har inspektörerna rätt kompetens och branschkunnande? säger Ylva Johansson till Arbetet.

Arbetsrätten är en annan aktuell fråga på ministerns bord. Enligt Januariavtalet, uppgörelsen mellan S, MP, C och L, ska regeringen arbeta för ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”, om inte arbetsmarknadens parter kommer fram till en lösning. Där menar Ylva Johansson att parterna har ”stor möjlighet att vara med och forma lagstiftningen”.

En annan stötesten är etableringsjobben till nyanlända och långtidsarbetslösa. Redan i mars förra året kom regeringen, LO, Unionen och Svenskt näringsliv överens om att den typen av anställningar ska införas, helst från andra halvåret 2019. I och med Januariavtalet är det bestämt att även företag utan kollektivavtal ska kunna anställa med denna statligt subventionerade satsning.

Enligt överenskommelsen ska arbetsgivaren betala 8 400 kronor per månad i lönekostnad för etableringsanställd. Därtill får arbetstagaren en skattefri statlig ersättning på som mest 9 870 kronor per månad. Minst 10 000 personer ska kunna få etableringsjobb.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsmarknadsministern: ”Nu prioriterar vi dödsolyckorna”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig