info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetslösheten inom bygg sjunker något

Den totala arbetslösheten inom bygg fortsätter att sjunka något. Däremot ligger den öppna arbetslöshet på samma nivå som förra året.

Den goda byggkonjunkturen fortsätter att avspegla sig i arbetslöshetssiffrorna. Totalt sett är nu 4,6 procent av medlemmarna i Byggnads och Målarnas a-kassa arbetslösa. Det är en liten minskning jämfört med förra året, då arbetslösheten var 4,7 procent. Den öppna arbetslösheten ligger på samma nivå som förra året, 2,8 procent. Arbetslöshetssiffrorna stämmer väl överens med senaste Konjunkturbarometern, som visar att fyra av fem byggföretag anser att brist på arbetskraft är det största hindret för ett ökat byggande.
Arbetslösheten har minskat de senaste åren. 2014 var den totala arbetslösheten knappt 6 procent (5,9). Den öppna arbetslösheten var då 3,5 procent.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetslösheten inom bygg sjunker något

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig