info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetslösheten i juli den lägsta på sju år

Arbetslösheten lägsta på länge, och sysselsättningen väntas öka.

I juli var 2,9 procent av medlemmarna i Byggnads a-kassa öppet arbetslösa medan 2,1 procent befann sig i program med aktivitetsstöd. Det innebär att 3153 personer var helt utan jobb medan 2309 personer var sysselsatta i program med aktivitetsstöd.

Lägsta siffran sedan 2008

Andelen arbetslösa under just julimånaden var därmed den lägsta sedan 2008.
Om man räknar ihop de öppet arbetslösa och de som befann sig i åtgärder i juli i år så landar den totala arbetslösheten inom Byggnads a-kassa på fem procent. Mellan åren 2009 och 2013 har motsvarande siffra rört sig mellan knappt sex och drygt tio procent. För sju år sedan, i juli 2008, låg den på fyra procent.

Ökad sysselsättning väntas

Den relativt låga andelen arbetslösa faller väl in i bilden av en ljusnande byggkonjunktur. Konjunkturinsitutets senaste barometer visar på allt bättre fart i byggsektorn.
Enligt rapporten väntas sysselsättningen i branschen öka rejält framöver. Ljusningen gäller framför allt inom husbyggnad och över hälften av husbyggarna anser att brist på arbetskraft är det främsta hindret för att öka byggandet.
Samtidigt har antalet konkurser i byggsektorn hittills i år minskat med arton procent.
Men siffrorna är, som vanligt, snedfördelade mellan könen. Arbetslösheten bland a-kassans kvinnliga medlemmar är avsevärt högre än bland männen. 8,4 procent av de kvinnliga medlemmarna var under juli öppet arbetslösa eller i åtgärder, att jämföra med fem procent av männen.

.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetslösheten i juli den lägsta på sju år

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig