info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsgivare okunniga om vibrationer

Sju av tio arbetsgivare gör inte vad de ska för att hindra att anställda skadas av buller och vibrationer, visar inspektioner som Arbetsmiljöverket gjort.

Arbetsmiljöverket besökte 600 arbetsplatser i februari för att bland annat se hur det stod till med kunskapen om riskbedömningar, vid arbeten med buller och vibrationer. Efter besöken får nu 420 arbetsgivare 1 500 krav på riskbedömningar, på att hörselskydd ska användas och på medicinska kontroller av anställda.

-En majoritet av arbetsgivarna behöver arbeta mer med att kartlägga och bedöma riskerna och skaffa sig kunskap om när anställda riskerar att skadas och hur man ska förebygga det, säger Håkan Rosengren, Arbetsmiljöverkets projektledare.
På vissa arbetsplatser gällde kraven antingen buller eller vibrationer, på andra både och.

Projektet har omfattat dels bygg- och anläggningsbranschen men också andra branscher som bland annat gatu- och parkförvaltningar, stenindustri med flera. Inspektionerna har gjorts i Göteborg, Malmö och Växjö distrikt.
Håkan Rosengren är inte speciellt förvånad över resultatet i byggbranschen, inte med den kunskap han har om branschen sedan tidigare. Det är vanligt med buller- och vibrationsskador.

Han menar att många arbetsgivare dels saknar kunskap om när buller och vibrationer skadar och var riskerna finns i den egna arbetsmiljön. Vidare att många inte alls känner till Arbetsmiljöverkets föreskrifter som säger att arbetsgivarna är skyldiga att göra riskbedömningar i arbetsmiljöer med buller och vibrationer. De arbetare som vistas i sådana miljöer ska också erbjudas medicinska kontroller så att de som befinner sig i riskzonen att skadas upptäcks i tid.

– Vi vill undvika att de som jobbar får hörselskador av buller. I branschen finns också mycket verktyg och maskiner som antingen kan ge vibrationer genom att man håller i dem eller som kan ge helkroppsvibrationer, som till exempel när man sitter i en hjullastare, säger Håkan Rosengren.
Under besöken har arbetsgivarna fått information om hur man på ett enkelt sätt kan bedöma när vibrationsnivåer bli skadliga. Arbetsmiljöverket ska nu göra en uppföljning genom att besöka hälften av de arbetsplatser som fått krav och se vad som hänt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsgivare okunniga om vibrationer

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig