info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsgivare fälld för dödsolycka

Karlskoga Tingsrätt har fällt vd:n för Karlskoga Betongdemolering AB för arbetsmiljöbrott, efter att en av företagets anställda dött i en arbetsplatsolycka.

Tingsrätten skriver i sin dom, att vd:n av oaktsamhet vållat byggnadsarbetaren Torsten Erikssons död.
Vd:n har enligt tingsrätten, brustit i att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten, så att den uppfyllt kraven i arbetsmiljölagen.
Vd:n har inte heller undersökt riskerna i verksamheten och upplyst sina anställda om dem.
Påföljden blev villkorlig dom och dagsböter, totalt 28.500 kronor.
Byggnadsarbetaren Torsten Eriksson, 50, och hans arbetskamrat, Anders Skoglund, skulle ta upp ett hål i ett betongtak. Plötsligt vek sig taket nedåt, och blev hängande i armeringsjärnen. Torsten, som just då höll på att ta bort sågklingan, störtade ner till golvet, nio och en halv meter. Han fick svåra skallskador och avled senare.

Dödsstörtningen hade kunnat undvikas om Torsten burit säkerhetssele. Olyckan hade också kunnat undvikas om det betongstycke som skulle sågas loss hade säkrats med stöttning underifrån.
Vd:n hade i sin arbetsmiljöplan föreskrivit stämpning. Genom att inte förvissa sig om att detta gjorts, har vd:n av oaktsamhet, varit vållande till Torsten Erikssons död.
– Det hjälper inte mig att någon blev fälld, säger byggnadsarbetaren Anders, Torstens arbetskamrat, som vittnade i tingsrätten.
Han känner fortfarande sorg över arbetskamratens död och ångrar att de inte använde livlina. Torsten Eriksson var den byggnadsarbetare som för många år sedan lärde upp Anders när han började i firman.
Anders Skoglund jobbar fortfarande kvar på Karlskoga Betongdemolering AB.

Vd:n bestrider ansvar för arbetsmiljöbrott och hävdar att olyckan kunnat undvikas om Torsten använt säkerhetslina. Han erkänner dock att det förkommit brister i planeringen och i kommunikationen med arbetstagarna.
Från början var det meningen att stämpning underifrån skulle ske vid håltagningen. Detta var möjligt eftersom det fanns ett golv omkring tre meter under taket. Men innan arbetet påbörjades, togs det golvet och ännu ett underliggande golv bort, och höjden på nio och en halv meter från golv till tak, omöjliggjorde stämpning underifrån. Det hade dock gått att säkra betongstyckena ovanifrån, med balkar som bultats fast i dem.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsgivare fälld för dödsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig