info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsgivare dömd för dödsolycka

På julafton 2006 dog 47-årige Roman Wrona efter ett sex meter högt fall på ett bygge. Under onsdagen dömdes hans arbetsgivare för arbetsmiljöbrott till villkorlig dom och dagsböter. Byggföretaget ska betala företagsbot på 400 000 kronor.

Det var Norrköpings tingsrätt som fattade beslut om domen och den innebär också att arbetsgivaren ska betala ett skadestånd på sammanlagt 75 000 kronor till Roman Wronas hustru och barn.

Åklagaren hade under rättegången yrkat på fällande dom för grovt arbetsmiljöbrott och företagsbot på två miljoner kronor. Arbetsgivaren har förnekat brott.
Olyckan hände 2006 på julafton. Roman Wrona föll sex meter då han var på väg upp på taket, till ett ridhus som höll på att byggas i Östra Husby i Norrköpings kommun. Han avled senare på grund av svåra inre skador.

När Roman Wrona föll var han på väg upp på taket för att fästa in sig, enligt en arbetskamrat. Varför han inte fäst sig tidigare är oklart. Tingsrätten anser att arbetsgivaren brustit i sin skyldighet att följa upp att arbetsmiljöföreskrifterna efterlevdes och att skyddsutrustning användes i tillräcklig omfattning.Han skulle ha haft bättre och fortlöpande kontroller för att förvissa sig om att fallskyddet användes, anser rätten. Speciellt eftersom arbetet innebar stora risker.
Under rättegången ägnades mycket tid åt att försöka reda ut hur arbetet på bygget gått till och i vilken mån skyddsanordningar använts eller inte. Men fortfarande vid rättegångens slut fanns det många oklarheter, vilket tingsrätten också konstaterar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsgivare dömd för dödsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig