info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ansvar för arbetsmiljön kan lämnas bort

Riksdagen röstade på onsdagen igenom det omdebatterade förslaget om att beställare av byggen ska kunna lämna ifrån sig sitt arbetsmiljöansvar till entreprenören. Ändringen träder i kraft från årsskiftet.

Förslaget kom till för att Sverige bättre ska anpassa sig till EUs byggplatsdirektiv, efter kritik från EU. Enligt arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin innebär ändringarna att ansvarsfrågorna på byggena blir tydligare.
Men delar av förslaget har, som Byggnadsarbetaren tidigare skrivit, mött hård kritik från bland andra LO och Byggnads.

Det handlar om den del av det nu fattade beslutet som innebär att byggherren ska kunna överlåta sitt arbetsmiljöansvar, bland annat för arbetsmiljöplaner, till exempelvis byggentreprenören. Redan i dag kan byggherren förvisso överlåta det praktiska arbetet med arbetsmiljöplaner på en entreprenör, men det är ändå alltid byggherren som har ansvaret.
Sten Gellerstedt på LO sa så här om det till Byggnadsarbetaren förra månaden:
– Vi tycker att förslaget är mycket tveksamt. Det är byggherren som sätter de ekonomiska ramarna och därmed också nivån på arbetsmiljön. Därför tycker vi att han ska ha kvar sitt arbetsmiljöansvar.

Han menar att möjligheten att överlåta ansvaret på en entreprenör öppnar för risken för att någon frestas att utnyttja det för sänka sina kostnader. Ett företag skulle kunna agera ”målvakt” och ta på sig ansvaret på pappret, men sedan gå i konkurs eller vara svårt att få tag på när ansvaret ska utkrävas. Från fackligt håll har också kommit kritik exempelvis mot att det är oklart vem som är ansvarig vid en olycka. Men nu är alltså förslaget genomröstat i riksdagen och de ändrade reglerna börjar gälla från årsskiftet.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ansvar för arbetsmiljön kan lämnas bort

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig