info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Andningen försvann när han svetsade

Att svetsa i rör med färg och andra målade ytor riskerar att skada dig för livet. För industrirörmontören Mikael Westin tog andningen plötsligt stopp, mitt under arbetet. - Jag tänkte att nu är det ingen lek längre. Byggnadsarbetaren fortsätter att granska den dödande svetsröken.

Nyligen skrev vi om riskerna med svetsning i rostfritt och stål. Men det är inte bara rören i sig som innebär risker. I beläggningar som rostskydd, färger, lim, fogskum och lacker finns ämnen som kan vara farliga och ge skador när man svetsar i dem. Orsaken är att de sönderdelas och dessutom kan bilda nya, luftvägsirriterande ämnen som skadar. Upphettad blyfärg, till exempel, är rent gift. Andra ämnen kan ge astma.
-Problemet är att vi aldrig vet vad det är i rören som vi arbetar med. Det finns ingen varudeklaration, säger industrimontören Mikael Westin, 46 år.
Man ska aldrig svetsa i färger och montörerna ska skrapa bort en bit runt svetsytan. Men det är svårt att veta exakt hur mycket man behöver ta bort för att vara säker.

Mikael upplevde sin otäckaste stund i livet i samband med svetsning i rör med beläggning.
-Jag stod och svetsade när det plötsligt blev stopp i andningen. Tvärstopp. Det var som att andningen bara försvann och jag fick en djävulsk hosta, berättar han.
Han hostade så han spydde och kunde inte prata när han tog telefonen för att ringa till läkare.
Platsen var ett raffinaderi i Nynäshamn 2003. Montörerna arbetade med rör från USA, som bar en beläggning, troligen något slags rostskyddsmedel. Mikael hade slipat bort så mycket han kunde runt svetsytan. Men det var svårt att få bort allt.
När han drabbades hade han arbetat på bygget i ett par månader. De stod flera personer i ett tält och svetsade i järn. Ventilationen var dålig, på eftermiddagen var det som smog, man såg inte.
När Mikael kom ut i luften efter attacken blev det lite bättre. Han släpade sig till företagsläkaren på raffinaderiet, som förbjöd honom att gå in i tältet igen. Efter tre veckors sjukskrivning började han åter jobba.

Den första smällen hade kommit två år tidigare. Utan minsta förvarning. Han har varit industrimontör och svetsare sedan 1989, men hade aldrig mått dåligt av jobbet förut.
Mikael var i en ackumulatortank där de gjorde en sprickindikering med MT-provning. Det innebär att man sprayar på en kontrastfärg och ett medel, ett magnetpulver, för att se var sprickan finns. När han började svetsa för att laga sprickan, slog andningen helt stopp. Det gick inte att andas och han måste gå ut och lägga sig.
-Nu i efterhand har jag förstått vilken väckarklocka det var. Fast då gick jag aldrig till läkare.
Mikael utgår ifrån att han skadats av kemikalier från det som fanns på rören. Och när Bengt Sjögren, läkare, verksam vid Karolinska institutet och en av landets experter på risker inom svetsrök hör hans berättelse, instämmer han. Att svetsa i målade och andra belagda material innebär en stor risk, eftersom upphettning frigör olika ämnen.
– Att arbeta med belagda material innebär alltid en risk och vissa material är mer riskabla än andra. Det gäller bland annat sådana som innehåller isocyanater och bly, säger Bengt Sjögren.
Isocyanater finns i vissa färger, lacker, fogskum och lim och kan ge astma och en överkänslighet i luftrören. Upphettad blyfärg innebär en risk för skador på centrala nervsystemet och kan skada foster.

Bengt Sjögrens råd är att alltid utgå ifrån att färger och annat som målats på rören är farligt när det hettas upp och sönderdelas. Därför ska man använda skydd.
Mikaels kropp har tagit stryk av händelserna på jobbet. Han har 20-procentigt nedsatt lungkapacitet. Grovt räknat är det sämre än vad man förväntar sig av en 70-åring. Han har utvecklat astma, trots att han var helt frisk tidigare och inte har någon astma i släkten. Han har blivit otroligt känslig för dofter och dålig ventilation. En person som luktar starkt av cigarettrök kan utlösa ett astmaanfall och hosta i flera dagar. Eftersom han fått astma är han direkt förbjuden att arbeta med material som innehåller härdplaster och får därför exempelvis inte svetsa i fjärrvärmerör.
-Blir jag sämre, tvingas jag lämna branschen. Det är som att gripa efter ett halmstrå.
Därför monterar han mer än svetsar. Han använder friskluftsmask och arbetsgivaren YIT har skaffat honom en rökätare med punktutsug som både kan användas i verkstaden och ute på byggen.
-Man måste vara rädd om sig. Man har bara ett liv, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Andningen försvann när han svetsade

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig