info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

AMS vill underlätta flytt för arbetslösa

AMS presenterade i dag en prognos över den framtida sysselsättningen i Sverige.

Prognosen baseras på arbetsförmedlingens intervjuer med 9 600 arbetsställen.
Enligt rapporten är risken stor att rekryteringsproblem kommer att uppstå, inom byggbranschen nu när efterfrågan på arbetskraft stiger.
Nästan hälften (40 procent) av byggföretagen säger att de har brist på utbildad och yrkeserfaren arbetskraft, vilket är en hög andel i jämförelse med andra branscher.
Det råder främst brist på VVS-montörer, murare, golvläggare, plattsättare och betongarbetare.
Enligt rapporten är bristsituationen begränsad till storstads- och universitetslänen och därför föreslås statliga åtgärder: ”det finns ”stora regionala obalanser…för att klara rekryteringsproblemen i tillväxtområden måste incitament skapas på kort sikt för att öka den geografiska rörligheten”.
-AMS deltar inte i byggpendlingsdebatten. Men allmänt sett så föreslår vi förstärkt pendlingsstöd och bidrag till dubbel bosättning, som ett sätt att öka rörligheten, säger Tord Strannefors, chef för prognossektionen på AMS.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: AMS vill underlätta flytt för arbetslösa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig