info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

AMS: Det finns kompetent arbetskraft

Det finns minst 11 000 arbetssökande byggnadsarbetare som kan ta jobb direkt. Det visar arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) stora byggkartläggning som presenterades på onsdagen.

Det fanns 10 799 arbetssökande byggnadsarbetare med tillräcklig kompetens för att få jobb direkt. Det visar den byggkartläggning som länsarbetsnämnderna genomförde på uppdrag av AMS under det första kvartalet i år. Då saknas ändå två län i redovisningen och länsarbetsnämnderna rapporterar också att de haft svårt att kartlägga de nya sökande som tillkom under perioden. Där kan det finnas ytterligare 3 500 kvalificerade sökande.
AMS slutsats av kartläggningen är att det inte finns någon akut brist på kompetent byggarbetskraft. Däremot konstaterar man att de flesta arbetssökande finns på orter där efterfrågan är svag. Man har därför inlett samarbete dels mellan arbetsförmedlingar i olika delar av landet och dels mellan arbetsförmedlingar och de stora byggföretagen.

Behovet av kvalificerad arbetskraft är störst i Stockholms, Skånes, Hallands, Västra Götalands och Norrbottens Län. I Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Örebro, Sörmland och Östergötland finns det däremot arbetskraft att ta av.
Ytterligare en grupp på cirka 5 000 arbetssökande behöver utredas vidare. De kan till exempel behöva olika former av rehabilitering för att kunna ta erbjudna jobb.
Av de 31 000 som sökte jobb i byggbranschen under kartläggningsperioden behöver cirka 4 500 kompletterande utbildning medan nästan 9 000 visade sig vara felkodade. De hade ingen koppling till branschen och rapportens författare betonar att förmedlingarna behöver skärpa sina rutiner när det gäller beskrivning av kompetens hos dem som skrivs in som arbetssökande.

Trots den stora gruppen felkodade anser alltså varken AMS eller byggbranschens parter att det råder arbetskraftsbrist, varken akut eller på sikt. Och som Byggnadsarbetaren kunde berätta i måndags, den 12 juni, anser inte Johnny Ahlqvist, direktör på samverkansstaben på AMS, heller att det behövs något extra stöd för att stimulera pendling. Han hänvisade då till det pendlingsstöd som redan finns, som innebär en betald hemresa varannan vecka.
Torbjörn Molander på Byggnads och Lars Tullstedt på Sveriges Byggindustrier konstaterar i ett gemensamt uttalande att det är bra att kartläggningen genomförts eftersom det underlättar för branschen att hitta kompetent arbetskraft.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: AMS: Det finns kompetent arbetskraft

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig