info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Allvarliga brister inom bemanning

Det finns allvarliga brister hos bemanningsföretagen. Det visar de inspektioner som Arbetsmiljöverket hittills har gjort inom bemanningsbranschen.

Arbetsmiljöverket driver en flerårig nationell tillsynsinsats inom bemanningsbranschen. Hittills har 600 arbetsställen inspekterats. Över hälften av företagen har fått närmare 1000 krav på förbättringar på arbetsmiljön. Några av de vanliga brister som kom fram under inspektionerna är:
* Otillräcklig introduktion av inhyrd personal
* Okunskap hos såväl in- som uthyrare vem som står för arbetsmiljöanvaret *Okunskap vem som ska anmäla olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket.

Arbetsolyckorna ökar
Arbetsmiljöverket konstaterar också i sin rapport att bemanningsföretagen verkar inom en expanderande bransch och sysselsätter allt fler. Arbetsolyckorna inom branschen ökade också kraftigt 2011. Jämfört med övriga branscher som hade sex anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1000 anställda, så hade bemanningsbranschen dubbelt så höga siffror. Det är mest unga som drabbas.Av de skadade i branschen är 60 procent under 35 år, jämfört med 30 procent för den övriga arbetsmarknaden. Arbetsmiljöverkets inspektioner av bemanningsbranschen pågår till april 2013.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Allvarliga brister inom bemanning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig