info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Allt fler LO-arbetare gillar Moderaterna

Allt fler arbetare anslutna till LO-förbund sympatiserar med Moderaterna och ratar Socialdemokraterna enligt en undersökning från SCB.

Antalet arbetare som gillar Moderaterna har ökat från 17,8 procent i november förra året till 22,1 procent idag visar SCB:s stora partisympatiundersökning. Samtidigt minskar stödet för Socialdemokraterna drastiskt. I november förra året sympatiserade 35,5 procent av de privatanställda arbetarna med partiet och idag gör bara 26,4 procent det. Moderaterna är det parti som ökat klart mest. Därefter kommer Vänsterpartiet och SD. Sverigedemokraterna ökar från 23,7 vid förra mätningen till 25,5 idag och har därmed nästan lika många sympatisörer som Socialdemokraterna. Vänsterpartiet ökar från fem till åtta procent.

Värt att notera är att väldigt många privatanställda arbetare svarar att de inte vet vilket parti de sympatiserar med. Nära 20 procent känner sig osäkra. Andelen osäkra i gruppen privatanställda tjänstemän, statsanställda och kommunanställda är enbart cirka 10 procent. Dessa svarar ”Vet ej” på frågan om partisympatier.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Allt fler LO-arbetare gillar Moderaterna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig