info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Allt fler byggarbetare går sjuka till jobbet

Allt fler går till jobbet fast de är sjuka. Det visar färska siffror från Arbetslivsinstitutet, som frågat 150 bygg- och anläggningsarbetare om deras sjuknärvaro.

Arbetslivsinstitutet har frågat totalt 3000 slumpvis utvalda personer om de brukar gå till jobbet fast de borde ha sjukskrivit sig. Cirka 150 av de 3000 som intervjuades var bygg- eller anläggningsarbetare. 1997 tillfrågades cirka 150 och 2001 ställdes samma frågor på nytt till samma personer, men något färre:120 stycken.
Siffrorna från 2001 visar att varannan byggnadsarbetare hade gått till jobbet två eller flera gånger trots att de enligt sin egen bedömning ”borde ha sjukskrivit sig med tanke på sitt hälsotillstånd”.

För fem år sedan var det bara en av tre som gjorde det.
-Byggnadsarbetare följer det mönster som gäller för hela gruppen i undersökningen. Bristen på ersättare, mycket att göra, otillräckliga resurser, och små marginaler i familjens ekonomi är några av de faktorer som tycks driva människor att jobba trots att de är sjuka, säger Gunnar Aronsson, professor vid Arbetslivsinstitutet.

Ett litet antal byggnadsarbetare hade mycket hög sjuknärvaro 2001 i jämförelse med 1997. Var femte av de tillfrågade, 20 procent, svarade ja på frågan om de mer än fem gånger under det gångna året har avstått från sjukskrivning trots att de borde ha sjukskrivit sig med tanke på hälsotillståndet.
För fem år sedan var det bara en av tjugo som hade det sjukskrivningsbeteendet.
– Denna grupp med hög sjuknärvaro är större inom yrkeskategorin byggnadsarbetare, om man jämför med snittet, säger Gunnar Aronsson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Allt fler byggarbetare går sjuka till jobbet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig