info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Allt färre har åtgärdsarbete

Andelen byggnadsarbetare som har sysselsättning genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder har minskat snabbt under de senaste åren.

I februari i år hade 3 898 byggnadsarbetare ett åtgärdsarbete. För två år sedan var siffran 6 534 och toppnoteringen, 13 742 byggnadsarbetare med åtgärdsarbete, noterades i april 1994. Det innebär att var tionde byggnadsarbetare hade sysselsättning genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder under våren 1994. Sedan dess har antalet minskat successivt till dagens nivå.
Det vanligaste arbetsmarknadsåtgärden i februari i år, arbetsmarknadsutbildning, sysselsatte 1 088 byggnadsarbetare. Nästan lika många, 1 036 personer, hade arbetspraktik. Övriga med åtgärdsarbete fördelade sig enligt följande: starta eget-bidrag 352, allmänt anställningsstöd 305, förstärkt anställningsstöd 304, offentligt tillfälligt arbete 283, AMI-program 161, datortek 145, utvecklingsgaranti för arbetslösa ungdomar 122, anställningsstöd 56, IT-satsning 22, kommunala ungdomsavtalet 16 och resursarbete i offentlig verksamhet hade åtta byggnadsarbetare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Allt färre har åtgärdsarbete

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig