info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Aktivitetsgaranti för långtidsarbetslösa

Långtidsarbetslösa ska få jobb genom en aktivitetsgaranti. Förslaget ingår i den arbetsmarknadsproposition som i dag lades fram av regeringen.

Aktivitetsgaranti är en handlingsplan för långtidsarbetslösa som varit inskrivna vid arbetsförmedlingen under två år. Handlingsplanen, som ska göras upp på arbetsförmedlingen, gäller utbildning, arbetspraktik och deltagande i jobbsökarklubbar. Med aktivitetsgaranti försvinner den bortre parantesen, det vill säga det blir omöjligt att bli uförsäkrad. Förutsättningen är att man sköter sig.
– Om man missköter sig och inte deltar i aktiviteterna, så kan man avstängas, säger Maria Östberg, politisk sakkunnig på näringsdepartementet.
Regeringen föreslår också att ett särskilt anställningsstöd för den som fyllt 57 år, varit arbetslös i två år och tagit del av aktivitetsgarantin i minst tre månader. Lönebidraget lämnas med 75 procent av lönekostnaden, dock högst 525 kronor per dag. Stödet utgår både till offentliga och privata arbetsgivare.
– Det här skapar förutsättningar att komma åt långtidsarbetslösheten. Det finns arbetslösa byggnadsarbetare som varit arbetslösa i tre till fyra år som nu har en chans att komma tillbaka.
– Risken med förslaget är att man tar fram byggprojekt som konkurrerar med den normala byggverksamheten. Men den frågan ska vi bevaka, säger Hans Tilly, vice förbundsordförande i Byggnads.
De senaste fem åren har cirka 8 000 byggnadsarbetare varit långtidsarbetslösa i mer än tre år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Aktivitetsgaranti för långtidsarbetslösa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig