info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Åklagarna kräver miljonbelopp

En Skanskachef bör dömas för arbetsmiljöbrott och en annan för vållande till miljöstörning, yrkar åklagarna i Hallandsåsrättegången. Vidare vill de att företaget ska betala tre miljoner i företagsbot. Skanska och cheferna nekar till brott.

Rättegångens första dag ägnades helt åt åklagarnas redogörelse medan försvaret kommer att få säga sitt under onsdagen. Åklagare är chefsåklagare Anders B Svensson och kammaråklagare Claes Lindblom. Vid sin sida har de ett målsägarbiträde som biträder Tapani Salmi, en av de 22 målsägande tunnelarbetarna. Åklagaren nämnde under rättegången att han också precis fått kännedom om en för honom hittills okänd tunnelarbetare med besvär.

Åklagarsidan hävdar att arbetsmiljöbrottet begicks då tunnelarbetarna utsattes för och skadades av det giftiga tätningsmedlet Rhoca Gil, utan att riskerna utretts tillräckligt och utan att tunnelarbetarna fått information om hur de skulle skydda sig. Föreskrifterna om internkontroll har inte följts och enligt åklagaren Claes Lindblom bestod informationen till tunnelarbetarna till stor del av att Rhône Poulencs representant kom dit och informerade om medlet. Rhoca Gil injekterades mellan mars och oktober. Informationen om hur materialet skulle hanteras var dålig redan från början anser Lindblom, men han anser att för lite gjordes också när tunnelarbetarna började klaga över dålig luft, över domningar och stickningar och andra hälsobesvär.

I arbetsmiljödelen är produktionschefen Henrik Ivarsson åtalad och åklagaren anser att han in sin befattning var ansvarig för att reglerna i arbetsmiljölagen och dess föreskrifter följdes. Han var därmed ansvarig för att tunnelarbetarna exponerades för och skadades av Rhoca Gil, menar åklagaren. Henrik Ivarsson nekar till brott. Han hävdar, genom sin försvarsadvokat Bo Linander, att han uppfyllt bestämmelserna och att byggnadsarbetarnas skador inte är en följd av oaktsamhet från honom.
Den andre chefen, avdelningschefen Jan Stattin, är åtalad som ansvarig för vållande till miljöstörning. Han var ansvarig för att inte tillräckligt gjordes för att hindra att Rhoca Gil läckte ut i den omgivande miljön med svåra skador som följd, menar åklagarsidan. Också han nekar till brott.

Åklagaren yrkade också på högsta möjliga belopp, tre miljoner kronor, i företagsbot mot Skanska. Det gäller både arbetsmiljö och miljödelen. Skanska Sverige Ab har begått brott i båda fallen i sin näringsverksamhet, säger åklagaren. Brottsligheten har varit omfattande och skett kontinuerligt, anser åklagarsidan och hävdar att bolaget grovt har åsidosatt sina skyldigheter och inte gjort vad som kan väntas för att hindra att det som skedde.
Skanskas bolagsjurist Johan Nilsson nekar till anklagelserna och förnekar att det förekommit någon brottslighet.
Skanska anser att bolaget vilseletts av uppgifterna från Rhone Poulenc om Rhoca Gil. Åklagarsidan hävdar att det var Skanskas uppgift att själva ta reda på fakta och att det redan fanns tillräckligt med uppgifter som talade om att medlet var farligt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Åklagarna kräver miljonbelopp

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig