info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Afa:s kommentar om livräntan till skadad:

Afa Försäkring gör ibland en annan bedömning, än Försäkringskassan, när det gäller orsakerna till den skadades symtom. Det säger Stefan Krantz, skadekonsulent på Afa.

Christer Johanssons arbetsskada godkändes av Försäkringskassan. I detta fall hade olyckan utretts grundligt av Försäkringskassan, men Afa Försäkring beviljade inte livränta vid tidigare handläggning. Varför?
– Jag kan inte uttala mig om enskilda ärenden. Men om jag uttalar mig i generella termer, så är det så, att vi kan göra en annan medicinsk bedömning.
När det gäller inkomstförlusten kan det vara så att den försäkrade inte har inkomstdelar som ligger över 7,5 basbelopp, d v s den försäkrade är kompenserad för sin inkomstförlust från Försäkringskassan, (vi ersätter bara delar därutöver enligt försäkringsvillkoren). Då finns det inget utrymme för oss att lämna ytterligare ersättning för inkomstförlust. Vi gör alltid en prövning av vad den försäkrade skulle ha haft för inkomst, som oskadad.

I era tidigare beslut, hänvisade ni till bedömningar från två olika läkare, som bedömde att det inte fanns något samband mellan arbetsolyckan och Christers symtom. Gäller inte deras utsagor längre?
– Svårt att svara på när man inte känner till ärendet. De rådgivare som benämns, är enbart rådgivande och det är vi handläggare som tar beslutet baserat på rådgivarens bedömning och eventuell övrig information som finns i ärendet. Handläggaren kan göra en bedömning och Omprövningsavdelningen kan komma göra en annan. Det handlar trots allt om bedömningar, och det kan skilja sig åt beroende omständigheterna i det enskilda fallet. Vi följer alltid omprövningsavdelningens beslut.

Jag har förstått att Afas policy är att vara generösa och att ni, där det är möjligt, ska godkänna, om F-kassan redan godkänt arbetsskadan och beslutat om livränta.
– Hela försäkringen ska vara en kompletterande försäkring till den allmänna försäkringen. Så i möjligaste mån följer vi försäkringskassans bedömning.
Gällande inkomstförluster som Försäkringskassan inte täcker på grund av inkomster över taket 7,5 prisbasbelopp gör alltid Afa Försärking en egen utredning om vad den försäkrade skulle ha tjänat.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Afa:s kommentar om livräntan till skadad:

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig