info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

AD: Ingen stridsåtgärd att skicka brev

Bolaget Iso Team, som anlitar polska hantverkare, ansåg att Byggnads avdelning använde en olovlig stridsåtgärd när de skickade brev till deras beställare. Men Arbetsdomstolen håller inte med, och ger Byggnads rätt i en färsk dom.

Iso Team ägs av en polsk medborgare bosatt i Polen. Bolaget saknar egna anställda och anlitar polska egenföretagare med F-skattsedel.
Företaget har hängavtal med Byggnads och är bundet av VVS-installationsavtalet.
Byggnads avdelning i Göteborg ansåg att Iso Team inte kunde godkännas som underentreprenör, eftersom det saknade egna anställda och borde ha bemanningavtal i stället. Avdelningen skrev brev till fem entreprenörer och informerade om detta. Syftet var, enligt fackavdelningen, att tillämpa branschöverenskommelsen. En arbetsgivare är enligt paragraf 38 MBL skyldig att förhandla, när man inte använder egen personal till ett arbete utan anlitar underentreprenörer. Detta finns också med i branschöverenskommelsen.

Men bolaget menar att syftet var att skrämma upp beställarna av deras tjänster. ”Det företag som står inför hotet att tvingas förhandla, eventuellt både lokalt och centralt, samt slutligen tvista i AD, föredrar att anlita en godkänd underentreprenör.”, skriver Iso Team till AD. Bolaget anser att Byggnads avdelning vidtog en olovlig stridsåtgärd och att företaget varit utsatt för diskriminering vilket strider mot EG-fördraget, artikel 12 och 49.
Men Arbetsdomstolen gick alltså på fackets linje. Det är ingen stridsåtgärd att i brev informera om gällande avtal, och meddela att man inte godkänner en underentreprenör.

AD framhåller i domskälen, att det är en vanlig företeelse i branschen, att bolag på entreprenörslistan diskuteras och ibland inte godkänns av facklig part.
Att Byggnads skulle ha velat stoppa företaget bara för att det anlitade polacker finner AD inget belägg för.
Däremot går AD på bolagets linje i en annan fråga, och anser att Byggnads gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran eftersom facket inte svarade på ett brev. Det berodde på att det var semester, hävdade facket, men AD dömde Byggnads att betala 20.000 kronor till Iso Team för att man brutit mot sin förhandlingsskyldighet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: AD: Ingen stridsåtgärd att skicka brev

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig