info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

AD-frågor om Vaxholm till EG-domstolen

Är det tillåtet med en facklig blockad för att förmå utländska företag att teckna avtal? Är det tillåtet att tränga undan utländska kollektivavtal? Det är de frågor Arbetsdomstolen (AD) vill ha svar på från EG-domstolen.

Den uppmärksammade striden om kollektivavtal för det lettiska företaget Laval un Partneri har nu blivit en fråga för EG-domstolen. På torsdagen, den 15 september, skickade AD två frågor till domstolen med begäran om ett skyndsamt besked.
Diskussionen om frågeställningarna har pågått sedan domstolen den 29 april i år beslutade att begära ett förhandsbesked från EG-domstolen.

AD vill ha svar på två frågor. Den första handlar om hur EU:s utstationeringsdirektiv, som reglerar rörligheten av arbetskraft inom EU, förhåller sig till svenska regler om fackliga stridsåtgärder. AD vill veta om Sverige behöver en tydligare lagstiftning om löner och anställningsvillkor för att fullgöra direktivets regler.
Den andra frågan handlar om medbestämmandelagens regler, den så kallade lex Britannia, som förbjuder stridsåtgärder för att tränga undan ett annat kollektivavtal. I regeln finns en begränsning som gör att den inte gäller när det handlar om ett utländskt företag som har kollektivavtal i hemlandet. AD vill nu veta om just den regeln strider mot EG-rätten.

AD har begärt ett skyndsamt handläggande. Men EG-domstolen, som ska ge svar på de två frågorna, är överhopad med mål. Olika bedömare talar om minst tre års kötid.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: AD-frågor om Vaxholm till EG-domstolen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig