info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

AD får döma om indragen jullön

Ett 20-tal Skanska-anställda i Norrköping fick stora delar av jullönen indragen. I går strandade en central förhandling i ärendet. Nu får arbestdomstolen, AD, avgöra om Skanska hade rätt att ta tillbaka ett omtvistat ackordsförskott.

Ett Skanskalag i Norrköping arbetade under 2003 med renoveringsarbete i bostadsområdet Navestad. Redan före semestern förra året förstod de att ackordsuppgörelsen för jobbet inte skulle hålla på grund av tillkommande arbeten och andra problem.
Men Skanska ville inte omförhandla ackordet. I stället gjorde Skanska en ackordsmätning som visade att laget skulle tjäna 121:11 kronor per timme, 12 kronor mindre än det de redan hade fått ut i lön.

Lagom till jul förra året drog Skanska av skillnaden mellan den utbetalda lönen och ackordsmätningen. För flera av de drygt 20 byggnadsarbetarna handlade det om mer än 10 000 kronor. Någon fick noll kronor och en tillönskan om en god jul på sitt lönebesked. För flera andra kompletterades julhäslningen från Skanska med att mer än halva lönen drogs av.

På tisdagen genomförde Byggnads och Sveriges Byggindustrier, BI, en central förhandling i ärendet. Byggnads, som senare gjorde en egen ackordsmätning, anser att byggnadsarbetarna borde ha tjänat 154:45 kronor per timme på jobbet. Man grundar det på ett stort antal tillkommande timmar i projektet.
BI står fast vid att Skanskas ackordsmätning är korrekt. Man hävdar också att Byggnads, i och med att en ombudsman från avdelningen deltog vid avstämningen, godkänt densamma.

De centrala parterna lyckades inte komma överens vid förhandlingen på tisdagen. Lönetvisten om avstämningen går därför vidare till skiljenämnd. När det gäller löneavdraget, som enligt Byggnads strider mot kvittningslagen, blir det i stället arbetsdomstolen, AD, som får fälla avgörandet.
Skanska och BI anser att man hade rätt att göra löneavdrag eftersom det handlade om ett ackordsförskott, som inte är det samma som lön och därmed inte berörs av kvittningslagen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: AD får döma om indragen jullön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig