info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ackorden upp drygt sex kronor

Den genomsnittliga lönen för de byggnadsarbetare som arbetar på prestationslön var 166,79 kronor per timme under andra kvartalet i år. Lönen har ökat med drygt sex kronor per timme på ett år.

Byggnads lönestatistik för andra kvartalet i år visar på en löneökningstakt på 3,7 procent för dem som arbetar på ackord eller andra former av prestationslön. Bland prestationslönerna är det den stora gruppen trä-, betongarbetare samt murare (TBM-gruppen) som dominerar stort.
I övrigt är lönestatistiken för andra kvartalet 2007 osäker.

Byggnads har valt att publicera materialet i sin helhet trots att statistiken bygger på ett redovisat timantal på tidlön som ligger mer är 30 procent under timantalet under första kvartalet (se separat artikel).
Det bristande underlaget gör att den redovisade löneökningstakten på tidlön, plus 1,2 procent, är mycket osäker. Byggnadsarbetaren har därför valt att inte redovisa tidlöner eller ackordsandel för andra kvartalet 2007.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ackorden upp drygt sex kronor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig