info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

A-kassebeslut fördröjt

Riksdagen tog inget beslut om de nya a-kassereglerna när regeringens förslag behandlades i dag. Socialdemokraterna och vänsterpartiet sände ärendet till fortsatt beredning.

Idag var det tänkt att riskdagen skulle besluta om nya regler för a-kassan, med bland annat sänkta ersättningsnivåer och höjda avgifter. Men beslutet skjuts upp några dagar.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet utnyttjade möjligheten att skicka förslaget tillbaka till arbetsmarknadsutskottet. Motivet var att förslaget är bristfälligt och snabbt utrett och att det fått kraftfull kritik från remissinstanserna.
Nu kommer arbetsmarknadsutskottet att behandla förslaget på nytt. Den borgerliga majoriteten där kommer troligen att snabbt skicka tillbaka förslaget till riksdagen för beslut före jul.
I praktiken innebär alltså möjligheten till återremiss inte något när det gäller införandet av de nya reglerna. De kommer i huvudsak att börja gälla vid årsskiftet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: A-kassebeslut fördröjt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig