info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

50 personer skickades från bygget "Ett misslyckande"

Ett 50-tal personer skickades hem från ombyggnaden vid Metsä Board i Husum för att de brutit mot säkerhetsföreskrifterna. "Ett misslyckande för säkerhetsarbetet", säger Byggnads Jim Sundelin.

Byggnadsarbetaren skrev igår om språkproblem och säkerhet. Vi tog då upp den olycka då en montör föll 6,5 meter 2015 och skadades efter att ett hål i golvet täckts på ett farligt sätt vid byggarbeten på Metsä Board i Husum. I samband med Byggnadsarbetarens granskning visade det sig att ett 50-tal personer tvingats lämna arbetsplatsen efter att de brutit mot de säkerhetsföreskrifter som ställts upp på arbetsplatsen. Merparten skickades iväg under hösten 2015 då arbetet med ombyggnaden från pappers- till kartongtillverkning var som intensivast.
Jim Sundelin, ordförande för Byggnads MellanNorrland är kritisk till att så pass många blivit avhysta.
-Det är ju ett stort misslyckande om de måste skicka hem 50 personer. Då måste Metsä Board fråga sig vad man själv gjort för fel med säkerhetsarbetet, säger han.

Flera brister

Jim Sundelin anser att det finns tre huvudsakliga problem.
– Jag vet att där fanns företag utan svenska kollektivavtal och jag har själv talat med personer på arbetsplatsen som inte var kvalificerad, yrkesutbildad, arbetskraft. Det påverkar hur man arbetar med säkerheten. De hade heller uppenbarligen inte säkerställt att arbetstagarna genomgått grundläggande säkerhetsutbildning. Säkerhetsutbildningen SSG, som alla ska ha gått innan de började, kan vem som helst göra åt någon annan på nätet.

Information viktig

Jim Sundelin känner oro för arbetarna när så många som 50 personer har tvingats lämna arbetsplatsen.
-Vad händer med dem sedan? På en arbetsplats med så många nationaliteter måste man vara säker på att rätt information går fram. Det sorgliga är att de utländska arbetarna har helt andra rättsvillkor än de svenska.

Läs mer:
Föll 6,5 meter – språket säkerhetsrisk på bygget

De vill överbrygga språkbarriären

”Fattade inget”. Kranförare fick tolkhjälp per telefon
Forskaren: Olycksrisk om man inte förstår språket
Språkbarriär hinder för sammanhållning

Vid ombyggnaden av Metsä Board i Husum från pappers- till kartongtillverkning deltog som mest 1 800 personer. Minst 14 språk talades.

Malin Nordin är personalchef och ansvarig för arbetsmiljöavdelningen på Metsä Board i Husum. Enligt henne har Metsä uppmanat entreprenörerna att avvisa arbetare, som flera gånger eller grovt brutit mot säkerhetsföreskrifterna. Både utländska och svenska arbetare har skickats iväg.
Hur gick det till?

-Vi sa till entreprenörerna och de skickade hem de anställda. Om något var allvarligt avbröt vi arbetet och tillkallade chef och arbetsledningar. Det kan ha handlat om att man klättrat högt utan skyddsselar.
Men kan inte arbetstagarna ha fått felaktiga order från sin arbetsledning?
-Det kan vi så klart inte svara på, men alla har också ett individuellt ansvar, att till exempel bära skyddsutrustning. Det var bara tydliga misskötsamheter vi reagerade på.
Var det inte ett misslyckande för ert säkerhetsarbete att ni måste skicka iväg ett 50-tal personer?

-Nej, det tycker jag inte. Vi var ganska tydliga från början med vad som gällde för alla entreprenörer och anställda för att de skulle få jobba här. Vi var väldigt noga med att ingen skulle göra sig illa hos oss.
Hur kom det sig att det togs in företag utan kollektivavtal på arbetsplatsen?

– Vi ställde krav på att företagen skulle ha kollektivavtal, vi specificerade inte om de skulle vara utländska eller svenska. Men vi blev i något fall varse att det förekom underentreprenörer utan svenskt kollektivavtal, dock med kollektivavtal i sitt hemland.
Tog ni in personal som inte var kvalificerad och saknade yrkesutbildning?

– Inte vad jag vet. Riktigt de detaljerna har jag inte koll på, jag var inte ute i projektet på det viset,
Hur säkerställde ni att personalen genomgått säkerhetsutbildning?

– Förutom SSG-utbildningen de skulle gått, så fick de när de kom till oss, en grundläggande säkerhetsgenomgång på sitt eget språk, som de skulle skriva under på att de fått.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 50 personer skickades från bygget "Ett misslyckande"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig