info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

25 lagbasar ryter ifrån: ”Inte ackordets fel att det händer olyckor”

25 lagbasar är besvikna på att Sveriges Byggindustrier kritiserar ackordet och kopplar samman ackordet med stress och olyckor. Diskussionen har blossat upp efter ett antal olyckor på Nåiden Bygg i Luleå.

I medierna i Norrbotten pågår het debatt om arbetsmiljön på byggena sedan ett antal olyckor inträffat på Nåiden Bygg. Nåiden Bygg är huvudentreprenör och bygger ett stort antal bostäder i Luleå. På kort tid inträffade tre allvarliga byggolyckor, bland annat två fallolyckor på 16 respektive 12 meter, den senare resulterade i att en byggnadsarbetare blev svårt skadad.

Byggnads regionsordförande Joakim Lindholm kritiserade bygget och hävdade att det är en rörig arbetsplats med pressade byggtider. Sveriges Byggindustriers VD i Norrbotten, Fredrik Kristiansson, kontrade med att peka ut ackordet som en av orsakerna till tidspressen.

Läs också Efter 16-metersfallet – hård kritik mot bygget: ”Allvarliga risker”

– Man kan inte tala om pressade byggtider utan att nämna att Byggnads också har ett visst ansvar för arbetstiderna, eftersom de håller så hårt på ackord som huvudlöneform i kollektivavtalet, sade Fredrik Kristiansson till Norrländska socialdemokraten.

Fredrik Kristiansson menar att man inte kan utesluta att ackordet ökar stressen på arbetsplatserna.

– Jag stödjer mig på en forskningsrapport från Luleå tekniska universitet som djupstuderat olyckor på ett antal byggen med ackord, säger han till Byggnadsarbetaren.

När lagbasarna läste uttalandena i Norrländska socialdemokraten ilsknade de till och skrev på ett lagbasmöte ihop en skrivelse som senare publicerades i Piteå tidningen.

I skrivelsen pekar de ut Fredrik Kristianssson och anser att Sveriges Byggindustrier försöker ta billiga poäng genom att använda olyckorna i Luleå för att kritisera löneformerna i byggbranschen som man kommit överens om i avtal mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier.

– De har läst forskningsrapporten som fan läser bibeln. Man kan inte ta ut lösa delar ur en forskningsrapport. För att få ett trovärdigt resultat måste man jämföra två identiskt lika arbetsplatser, en med ackord och en med tidlön. Den här forskningsrapporten är inte gjord så, säger Joakim Lindholm, ordförande för Byggnads i Norrbotten.

De 25 lagbasarna jobbar på många olika företag, små och stora, runt om Norrbotten. Två av dem jobbar på just bolaget Nåiden Bygg. Företagsledningen har inte uttalat sig kritiskt om ackordet.

Lagbasarna beskriver sin syn på problemet: ”Det är så bråttom att börja bygga, att våra skyddsombud inte får delta på uppstartsmöten och aktivt medverka i utformningen av arbetsmiljöplanen. Vi vet att om vi får delta och ha inflytande tidigt i byggskedet så blir arbetsmiljön bättre.”

Men kan det inte ligga något i att ackord leder till en stress? Att stress leder till dåliga beslut, att man tar genvägar för att kunna jobba snabbare?

– Det är tvärtom. Ackord motverkar dåliga beslut eftersom vi får vara med och planera vårt jobb och vår egen arbetsmiljö. Så att vi slipper ta genvägar och slipper ta dåliga beslut, säger Joakim Lindholm.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 25 lagbasar ryter ifrån: ”Inte ackordets fel att det händer olyckor”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig