info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

10 tips för sommarjobbare

Har du koll på dina rättigheter? Vilka krav kan man ställa på sin arbetsmiljö? Här får du tio jobbtips från Byggnads lärlingsansvariga.

Att få ett anställningsbevis när man feriearbetar är viktigt. En muntlig överenskommelse är inte tillräckligt, utan det ska vara ett skriftligt bevis. Beviset reglerar främst arbetstid, lön, ev. andra ersättningar samt när visstidsanställningen börjar och upphör.

– Om arbetsgivaren till exempel säger: ”du får stanna hemma imorgon och jag ringer dig när jag behöver mer hjälp” så har du rätt till lön ändå och det blir lätt att bevisa med anställningsavtalet, säger Lennart Björnkvist, lärlingsansvarig i Byggnads.

2. Lön
Om du har gått ut årskurs 3 i gymnasiet och fått en lärlingsanställning regleras din lön utifrån hur många timmar du fått ihop i e-boken. Din lön utgörs då av en viss procentsats av yrkesarbetarlönerna på din arbetsplats. Ta kontakt med Byggnads för att få reda på vad yrkesarbetarlönen är på ditt företag. Om du sommarjobbar efter första året och efter andra året i gymnasieskolan, gäller olika timersättningar som lägstalön. Lägstalönen finns reglerad i avtal mellan Byggnads och arbetsgivarorganisationen. Se lista nedan.

– Men vissa arbetsgivare betalar ibland mer och detta är naturligtvis jättebra, säger Lennart Björnkvist, lärlingsansvarig i Byggnads.

Att jobba på prov utan lön i en vecka, är inte acceptabelt. Alla har rätt till en riktig lön från första dagen.

3. Semesterersättning
Semesterersättning har man rätt till, även om man sommarjobbar. Den brukar betalas ut på sista lönen, och den utgörs av 13 procent av det totala intjänade beloppet.

4. Reseersättning
Reseersättning ska utgå även till sommarjobbare. Det ska vara 18:50 kronor milen. Om man inte kör bil brukar den anställde få ersättning för att resa med andra transportmedel.

5. Svartjobb
Det kan finnas arbetsgivare som vill att du delvis jobbar svart. Men det är olagligt.

– Att jobba svart gör det svårt att kräva ersättning vid exempelvis arbetsskada. Det blir också svårare att kräva ut den överenskomna lönen, om arbetsgivaren inte håller sitt löfte, säger Lennart Björnkvist, lärlingsansvarig i Byggnads.

6. Lönespecifikationer
Det är viktigt att man får lönespecifikationer. Dessa ska man spara i flera år. Lönespecifikationerna är ett bevis för hur mycket du har fått i lön och är bra att ha om du hamnar i en tvist

7. Koll på arbetade timmar.
Det är viktigt att begära detaljerad skriftlig information på hur mycket man har jobbat, för att få tillgodräkna sig feriearbetet. Inom trä, betong och mur gäller följande: upp till 600 timmar, kan man tjäna ihop på feriearbete efter ettan och tvåan, timmar som sedan skrivs in i e-boken, vilket ger högre lön vid lärlingsanställning efter gymnasiet.

8. Arbetsmiljö.
Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön. Det finns regler för vilka skyddsanordningar som ska finnas på arbetsplatsen och dessa regler ska arbetsgivaren följa. Arbetsgivaren är skyldig att vara extra noga med att ge information till den som ny i branschen, om vilka risker som är förknippade med arbetet. Om du känner dig tveksam till om arbetsgivaren sköter sitt arbetsmiljöansvar, till exempel med ställningar eller annat, kan du ringa Byggnads medlemscenter och fråga vad som gäller. De som svarar på frågor är förtroendevalda med tystnadsplikt.

9. Arbetstider
Arbetstiden för den som är 16 och 17 år får högst vara 8 timmar om dagen och 40 timmar i veckan.

10. Skatt
Om inkomsten beräknas bli mindre än 18 700 kronor i år, går det att skriva ut en blankett från skatteverkets hemsida som man själv undertecknar och lämnar till arbetsgivaren. Då dras ingen skatt alls.

FAKTA/löner

Bygg och anläggningsavtalet (trä, betong, mur)
Elev som genomgått åk 1: 77 kr/tim
Elev som genomgått åk 2: 86 kr/tim

Elev som gått åk 3/lärlingsanställning:
Beror på hur många timmar man har i e-boken:

1-2299 timmar = 55 procent av yrkesarbetarlönen på arbetsplatsen
2300-2799 timmar = 60 procent av yrkesarbetarlönen på arbetsplatsen
2800-4300 timmar = 65 procent av yrkesarbetarlönen på arbetsplatsen
4301-5500 timmar = 75 procent av yrkesarbetarlönen på arbetsplatsen

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 10 tips för sommarjobbare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig