Publicerad 19 april 2017 15:03

Arbetsmiljöverket skärper regler för maskiner

Vill ge seriösa företagare en fördel

Alla maskiner som säljs på den svenska marknaden måste en ha bruksanvisning för att få säljas. Dessutom måste de följa alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. Tillverkare som inte uppfyller kraven kan tvingas att betala.

Arbetsmiljöverket ändrar de nuvarande reglerna för tillverkare av alla maskiner som omfattas av maskindirektivet.
- Kraven gäller främst tillverkare, men även arbetsgivare. Ingen ska låta en arbetare jobba med maskiner som inte är säkra, det ska finnas en bruksanvisning, säger Monica Torgrip, chef på enheten för teknik på Abetsmiljöverket.

Krav på bruksanvisning och märkning

Reglerna gäller för alla maskiner som är tillverkade efter den 15 juni 2017. Det innebär att det ska finnas en försäkran om att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. Krav på märkning av maxlast omfattas också av reglerna. Om kraven inte uppfylls kan tillverkaren tvingas att betala en sanktionsavgift.

Enligt Arbetsmiljöverket ska reglerna ge seriösa företagare en fördel och därför är det viktigt att genomföra marknadskontroller och åtgärder för de som inte uppfyller kraven.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
  1. Kraven på maskiner är inte ändrade. Det är arbetsmiljöverkets regler för sanktionsavgifter som ändrats. För att kunna CE-märka en maskin krävs, bland annat, svensk bruksanvisning, försäkran om överrensstämmelse och angivande av max last för en lyftande maskin. Krav på CE-märkning har funnits sedan 1995. Maskiner som omfattas av maskindirektivet, och som inte är CE-märkta, får inte användas på arbetsplatser inom EU. Den som är ansvarig för arbetsplatsen är skyldig att kontrollera att de maskiner som finns där är CE-märkta och inte har uppenbara brister (t.ex. saknar svensk bruksanvisning och max last). Ändringen består i att arbetsmiljöverket numer kan sätta sanktionsavgift på avvikelser från dessa tre saker och slipper dra det i rättegång. Det är uppenbara brister som är enkla att konstatera vid en marknadskontroll. Joakim Elvius, SMP Svensk Maskinprovning

  2. Inte lätt att hitta maskiner som hittat ut på marknaden och inte uppfyller kraven, AV:s inspektörer har andra saker för ögonen. Byggnads skyddsombud vet oftast lite om maskiner. Inte många behöver känna oro för detta.
    Marknadskontroller som sker på mässor kan däremot få några att fundera över vad de säljer.

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se