info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnads v19 980×240 v19

"Vi kan inte ha ett system som skyddar olagligt verksamhet"

Debatten om kriminalitet i byggbranschen den senaste tiden har fått många att reagera. Anna Johansson, ordförande i Arbetsmarknadsutskottet, ska driva på för att "alla partier i riksdagen förstår digniteten i denna fråga".

Nyligen släpptes boken ”Svartjobbsfabriken” av Johan Fyrk som är reporter på Byggnadsarbetaren. Boken handlar om ett av de många kriminella nätverk som finns idag finns i byggbranschen.

Boken har väckt uppmärksamhet och ledde bland annat till en diskussion i SR Radios Studio Ett där arbetsmarknadsminister Eva Nordmark deltog. Hon konstaterade att problemen med bolag som fifflar med ekonomin, utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen har ökat på arbetsmarknaden.

– De här företagen hör inte hemma på svensk arbetsmarknad. Det är en prioriterad fråga för mig och för regeringen att den här typen av verksamhet inte ska finnas på den svenska arbetsmarknaden, sa Eva Nordmark i Studio Ett.

Ministerns politiska kollega, Anna Johansson (S), är ordförande i Arbetsmarknadsutskottet.

Vad har du för bild av byggbranschen idag?

– Kriminalitet finns i flera branscher men den är mer utbredd i vissa. Byggsektorn är en av de sektorer som är hårdast utsatt. Där finns det en brottslighet som påverkar hela branschen och det är något som är väldigt oroväckande.

Varför tycker du att det är allvarligt?

– Det finns flera olika delar. Seriösa företag som betalar skatter, rätt löner och har en bra arbetsmiljö får svårt att konkurrera och riskerar att slås ut då de inte kan lägga lika låga anbud som de som fuskar. Kriminaliteten innebär också att staten går miste om skatteintäkter som skulle kunna användas till sjukvård, vägar och en massa andra bra saker. Sedan har vi de som jobbar i byggbranschen till låga löner och som drabbas av slavliknande förhållanden där man ibland bor helt orimligt. Det finns väldigt många olika problem.

Så här har det sett ut länge byggbranschen. Hur får man stopp på brottsligheten en gång för alla?

– All kriminalitet har en sak gemensamt, den hittar nya vägar för att gå runt lagar och regler, men jag tror att det finns mer vi kan göra mot förhållandena i byggbranschen. Vi måste göra det ännu besvärligare för de företag som fuskar, men det är svårt för någon ensam att ta ett helhetsgrepp om byggbranschen. Därför krävs det samarbete mellan myndigheter, parterna och bland annat de som handlar upp entreprenörer och andra byggtjänster. Alla måste dra åt samma håll.

Anna Johansson nämner några vägar att gå. Det gäller att de som handlar upp underentreprenörer tar ännu mer ansvar – både offentliga aktörer och privata. Att de faktiskt undersöker om ett företag är seriöst och ställer frågan om prislappen möjligen är för låg för att det ska vara möjligt att genomföra ett projekt på ett lagligt sätt.

Hon säger att alla som jobbar i branschen och ”som anlitar kriminella företag bidrar till att förstöra branschen”. En annan sak hon pekar på är att de senaste årens samarbete mellan flera olika myndigheter, bland annat Skatteverket och Arbetsmiljöverket, får fortsätta. Myndigheterna har tillsammans granskat oseriösa byggföretag.

– Det har varit ett viktigt och framgångsrikt samarbete och där pågår ett arbete med hur det ska kunna bli ännu effektivare. Flera av myndigheterna har haft synpunkter på att de har haft svårt att dela information med varandra på grund av sekretesslagstiftningen och därför pågår det nu en utredning om i vilka situationer lagstiftningen är ett problem. Vi kan inte ha ett system som skyddar olagligt verksamhet. Det är helt orimligt.

Vad är viktigast att göra nu på direkten?

– För mig som ordförande för Arbetsmarknadsutskottet är det att fortsätta att ha fokus på att hur det ser ut på byggarbetsplatserna. Att hela tiden lyfta frågan och agera efter det. Som ordförande i utskottet har jag ett ansvar att se till att alla partier i riksdagen förstår digniteten i denna fråga. Det kan handla om att skapa förutsättningar för en ny lagstiftning. Sedan är det snart dags för budgeten för nästa år och det är ett tillfälle då det går att följa upp det här arbetet. Så det har jag stora förhoppningar om att det sker.

Vad kan det vara för något?

– Ja, det får man se när budgeten kommer.

När tror du att den vanliga byggnadsarbetaren kommer se någon bättring ute på bygget?

– Det är jättesvårt att svara på, men min förhoppning är att problemen börjar att minska nu. Det är viktigt att alla slår larm om de ser något som är misstänkt.

Gulan Avci (L) är vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet. Hon håller med om att det finns utmaningar i byggsektorn, att det finns arbetstagare som fuskar och som utnyttjar arbetstagare på ett oacceptabelt sätt.

– En sak som är problematisk med den här frågan är att hela branschen blir uthängd. Jag vill påstå att de som fuskar och utnyttjar systemet i byggsektorn är en mindre del. De flesta är seriösa och gör rätt för sig. Därför gäller det att hitta en balans.

Hur menar du då?

– Det handlar om att sätta in åtgärder där de bäst behövs och låta de som är seriösa få fortsätta bygga alla de bostäder och annat som behövs. Om man riktar fokus mot hela branschen kommer man inte åt det fusk som finns, säger Gulan Avic.

Hon tror att det finns ytterligare saker att göra när det gäller lagstiftning och olika regler för att underlätta för byggbranschen. Och hon är positiv till det myndighetssamarbete som pågår just nu.

– Vi stöttar det samarbetet. Min bild är att det har fungerat bra.

Gulan Avic (L).

Hur ser du på sekretessreglerna som hindrar myndigheterna från att byta information med varandra. Ska de mjukas upp? 

– Det där är ett generellt problem som inte bara rör byggsektorn. Det är viktiga integritetsfrågor för den enskilda individen samtidigt som det är viktigt att myndigheter har bra verktyg för att minska fusket. Det finns en målkonflikt här som inte är helt enkel att direkt säga ja eller nej till. Jag skulle gärna avvakta och svara på den frågan för att se vilka slutsatser som dras i den utredning som pågår.

Annons
Brandskyddsföreningen 250×600 v19

Du läser: "Vi kan inte ha ett system som skyddar olagligt verksamhet"