info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Uppsägningar inom Skanska

TEXTEN UPPDATERAD Skanska Hus lägger ner en verksamhet där de haft arton murare anställda i Stockholm. Samtidigt ska Skanska Maskin sluta ha egna kranförare anställda, vilket berört sjutton personer.

Arton murare var från början berörda av beslutet att lägga ner murarenheten inom Skanska Hus. Fem har kunnat omplaceras inom Skanska, sju hann säga upp sig själva och sex är nu uppsagda av företaget. Deras uppsägningstid började löpa runt månadsskiftet.
– Vi tycker att det finns plats för murare i Skanska, plats för fler yrkesarbetare, säger Kurt Linderson som är sammankallande för de fackliga representanterna inom Skanska i Sverige.
Han säger att kulturen alltid sätts av majoriteten och menar att man därför behöver en majoritet egna anställda om man vill skapa en kultur på företaget.

”Ingår inte i kärnverksamheten”

Bengt Staaff är regionchef på Skanska Hus. Han säger att nedläggningsbeslutet beror på dålig lönsamhet och på att mur- och putsjobben inte ingår i kärnverksamheten i Stockholm. Den egna personalen finns främst inom trä och betong, som Bengt Staaf beskriver som grunden i kärnverksamheten.
Han betonar att det inte funnits några brister i arbetets kvalitet bakom beslutet.
– Det har funnits en gedigen yrkeskunskap, säger han.
Från fackligt håll finns en oro för att byggen splittras upp, inte hålls samman, om man har eget folk inom färre yrkesgrupper. Kan du förstå oron?
– Ja, självklart, men jag tycker inte man ska blanda in det i den här verksamheten, säger Bengt Staaff.
Han konstaterar att murarna på enheten som läggs ned utgjort en liten grupp och menar att detta egentligen inte ändrar hur det ser ut på arbetsplatserna i stort.

Kranförare uppsagda

Inom Skanska Maskin har man samtidigt bestämt sig för att endast hyra ut kranar, inte kranförare. Det uppger Bengt Ekström som är mb-representant inom Skanska.
Han säger att sjutton kranförare varit berörda men att några av dem hittade nya jobb och sa upp sig själva innan företagets uppsägningar kom. Sedan någon vecka löper uppsägningstider för dem som sagts upp.
Bengt Ekström säger att orsaken är att man inte fått ekonomi i verksamheten. Men han konstaterar att kranarna måste köras av någon även i fortsättningen.
– Det viktiga är att de har en riktig anställning. Det vi är rädda för är att det blir enmansföretagare, säger han.
Han beskriver kranföraryrket som ett otacksamt och utsatt jobb, och säger att det därför vore önskvärt att ha dem anställda i det egna företaget.
Byggnadsarbetaren söker Skanska för en kommentar om kranförarverksamheten.

UPPDATERING: Efter att vi under onsdagen sökt företrädare för Skanska för intervju gällande kranförarna har Kaj Avrin, distriktschef på Skanska Maskin, skickat en skriftlig kommentar. Han skriver att Skanska Maskin ser över organisationen då man bitvis behöver stärka lönsamheten. Han fortsätter: ”Inom Kran & Hiss har vi för avsikt att arbeta på ett likvärdigt sätt i hela landet, vilket till exempel innebär att vi inte har egen personal (kranförare) utan förmedlar den tjänsten.”

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Uppsägningar inom Skanska

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig