info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Uppsagd – Då kan du få tillbaka jobbet

Håll koll på reglerna som ger dig rätt att komma tillbaka om firman söker folk när ekonomin vänder.

Sussanne Lundberg är jurist på LO-TCO Foto: Mostphotos/Pressbild

Under de senaste två månaderna har totalt 3 600 medlemmar i Byggnads drabbats av uppsägning eller permittering och många hoppas komma tillbaka till sina jobb när efterfrågan på byggtjänster återgår till det normala.

Återanställningsrätten är en lagparagraf i Las som ger uppsagda ett visst skydd när hjulen börjar snurra igen. Men hur gör man för att få detta skydd? Vi frågade juristen Sussanne Lundberg på LO-TCO vad man ska tänka på.

1) Hur ska man agera för att få en återanställning?
– Man ska lämna besked till arbetsgivaren att man vill ha företrädesrätt till återanställning. Vår rekommendation är att göra det skriftligt, direkt i samband med uppsägningen. Man kan göra det senare också, men man ska vara medveten om att så länge man inte meddelar arbetsgivaren är man inte skyddad av lagen.

2) Det är bara om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist som lagen gäller?
– Stämmer. Om man är uppsagd av personliga skäl omfattas man inte av det här skyddet.

3) Kan man som nyanställd ha rätt att återanställas?
– Det finns vissa karensregler. Man ska ha jobbat sammanlagt mer än 12 månader de senaste tre åren i företaget om man är tillsvidareanställd. Samma regler gäller för visstidsanställda. För säsongsarbetare gäller specialregler.

4) Man behöver alltså inte vara tillsvidareanställd innan uppsägningen.
– Nej, återanställningsrätten gäller även dem som har olika tidsbegränsade anställningar.

5) Om företaget söker arbetskraft under min uppsägningstid, gäller rätten då?
– Ja! Den gäller även då, och sedan under nio månader efter att uppsägningstiden gått ut.

6) Om man är flera som är på listan och som har företrädesrätt, vad gäller då?

– Då är det reglerna i Las som styr. Den som har längst anställningstid går före. Vid lika anställningstid så tittar man på åldern. En äldre person har ett starkare skydd i lagen.

7) Har man rätt till SAMMA jobb som man hade innan uppsägningen?
– Nej, man kan inte begära att få tillbaka exakt samma jobb, men man har rätt att få komma tillbaka till samma verksamhet och driftsenhet där man varit anställd tidigare, om företaget söker folk till den verksamheten.

8) Vad finns det för fallgropar?
– Knäckfrågan är ofta om man har tillräckliga kvalifikationer för den tjänst som lysts ut. Men den allmänna ingången är att man ska få en upplärningstid. Hur lång upplärningstid som är skälig beror på typen av jobb, det kan handla om en vecka och upp till 3-4 månaders upplärningstid.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Uppsagd – Då kan du få tillbaka jobbet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig