info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 V38

Trots löneuppgörelsen – fortsatt jobb på stupstocken

Efter en långdragen lönekonflikt kom NCC och Byggnads i förra veckan fram till en uppgörelse. Men på alla arbetsplatser som redan strandat centralt fortsätter stupstocken att gälla.

Foto: Cenneth Niklasson

Sedan augusti förra året har en rad arbetsplatser på NCC varit indragna i en lönekonflikt med Byggnads. Det gäller främst byggen i Stockholmsområdet och Mälardalen. Striden har handlat om att NCC inte velat lämna ut underlag för inarbetning av tid inför uppgörelser. Totalt har ett tiotal arbetsplatser strandat på central nivå. Flera av projekten har redan avslutats, men på exempelvis NCC Hus arbetsplats Signalen i Solna återstår ännu mycket jobb.

Ulf Sundman som är snickare på arbetsplatsen säger att ”läget inte är så bra” trots det nya avtalet.
– Vi får ju inga pengar här på bygget. Det känns inte bra, säger Ulf Sundman och fortsätter:
– Vi kommer nog få fortsätta att gå på stupstocken under hela byggtiden. Det handlar om året ut och under varje månad går vi miste om 5 500 kronor i lön och även en del annat. Bland annat semesterpengar.

Läs också Byggnads och NCC har kommit överens om hur förhandlingar ska gå till

Mycket talar för att det blir stupstocken för samtliga centralt strandade arbetsplatser under hela byggtiden. Visserligen kan de centrala parterna skicka tillbaka ärendet till de lokala parterna. Men för att det ska ske måste de lokala parterna komma överens om en ny överenskommelse och sedan skicka in en förfrågan till de centrala parterna om att få tillbaka ärendet.
– Någon sådan förfrågan har inte kommit in och jag tror inte det blir aktuellt, säger Daniel Larsson, ombudsman på Byggnads förbundskontor.

Orsaken är att parterna lokalt, regionerna och företaget, har olika syn på hur mycket tid som ska ingå i en ny uppgörelse. Sannolikheten för att de ska komma överens är mycket låg.
– Arbetsgivarna går bara med på att göra upp framåt i tiden och inte för den tid på bygget som redan gått. Och då vill inte Byggnads regionalt teckna någon överenskommelse då de vill göra upp för hela byggtiden. Alltså även retroaktivt, säger Daniel Larsson.
Han säger vidare att om det skulle träffas en överenskommelse regionalt skulle Byggnads centralt skicka tillbaka ärendet.
– Men centralt kommer vi inte omförhandla någonting. Vi har gjort klart vår del.

Den nya överenskommelsen mellan Byggnads och NCC gäller bolagets samtliga arbetsplatser i landet med över 900 timmar. Det nya lönesystem innebär att det går att välja mellan två olika alternativ. Antingen en ackordslön eller en resultatlön. Innan det fattas beslut om vilket alternativ som gäller på en arbetsplats ska bygglaget/regionen få ut erforderliga handlingar. Bland annat underlag för inarbetning av tid. Sedan ska parterna tillsammans komma fram till om ackordslön eller resultatlön är bäst för den aktuella arbetsplatsen. Om enighet inte kan nås så ska en förhandlingsgrupp konsulteras. Om inte förhandlingsgruppen kan enas så väljer i första hand laget något av alternativen.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V38-39 desktop