info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 V49-50 PC

Byggnads och NCC har kommit överens om hur förhandlingar ska gå till

En överenskommelse har träffats mellan Byggnads samtliga regioner och NCC om hur förhandlingar ska gå till efter månader av utdragna konflikter på ett stort antal byggen runt om i Sverige.

Ett segdraget lönebråk har rasat mellan Byggnads och NCC under senare tid. Tvistefrågan handlar i grunden om makten över lönebildningen.

– Det är jättetungt. Det är en jävla ovisshet och vi vet inte ett skit om vad som kommer att hända. Vi står som en åsna mellan två hötappar – mellan Byggnads och NCC, sade en uppgiven Ulf Sundman, snickare och lagbas på NCC Hus arbetsplats Signalen i Solna till Byggnadsarbetaren tidigare i våras.

Läs också Byggnads om lönebråket: ”Borde ha satt ner foten tidigare”

Konflikten har handlat om vad som ska ingå i ett underlag inför en löneuppgörelse på en arbetsplats. På projekten har NCC lämnat över förslag till överenskommelse. Enligt Byggnads handlar det om färdiga protokoll som innehåller några olika parametrar som ska utgöra den rörliga delen i uppgörelsen. Bland annat egenkontroll och åtgärder efter skyddsronder.

-Men det finns inte med något underlag som gör det möjligt att göra en kalkyl på inarbetning av tid, vilken innebär att chansen att arbeta på ett ackord som utgår från tid faller bort. Tidigare har den här frågan inte varit något problem. Underlag som rör inarbetning har ingått. Men nu när det inte ingår, blir vi utestängda från att förhandla på hela löneparagrafen. Vi kan bara förhandla om den del som NCC föreslår. Om bolaget inte ger oss ett komplett underlag där inarbetning av tid ingår så faller hela paragraf 3, säger Daniel Larsson, ombudsman på Byggnads.

Men nu har alltså en slutlig överenskommelse träffats mellan Byggnads samtliga regioner och NCC Sverige AB om en företagsanpassad lösning.

Överenskommelsen ska tillämpas på NCC Sverige AB:s samtliga arbetsplatser där någon av Byggnads regioner är lokal part i enlighet med § 3 i Byggavtalet där prestationslön är huvudlöneform.


Överenskommelsen innebär att det finns ett lönesystem med en modell bestående av två valbara alternativ; ackordslön och resultatlön.

Innan val av alternativ sker ska laget och Byggnads region få erforderliga handlingar. Om enighet inte kan nås så ska en förhandlingsgrupp konsulteras. Om inte heller denna förhandlingsgrupp kan enas så väljer i första hand laget alternativ.

Partsställningen och förhandlingsordningen är dock oförändrade, det är alltså Byggnads region och företaget som är part i den lokala löneförhandlingen.
Överenskommelsen innebär att det blir prestationslön på NCC Sverige ABs samtliga arbetsplatser över 900 timmar.

Den innebär också att NCC Sverige AB kommer att lämna över det underlag som behövs för att kunna välja lönealternativ och det kommer att finnas en träffad överenskommelse för arbetsplatsen inom 8 veckor från byggstart.
Överenskommelsen kommer att tillämpas på alla nya arbetsplatser och de arbetsplatser som ännu inte har förhandlats klart.

Byggnadsarbetaren återkommer med fler detaljer kring vad uppgörelsen innebär under de kommande dagarna.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Byggnadsarbetaren 250×600 V49-50