info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren 980×260 v47,48

Total oreda – farliga jobb stoppade på Stockholmsbygge

Arbetare utan skydd bar farliga rasmassor, andra jobbade på hög höjd. Det blev totalt sex förbud mot farliga jobb på ett bygge i Bandhagen, i södra Stockholm. 

Fullt med rasmassor på platskontoret och mycket damm. Fyra av byggets förbud tejpades upp. Foto: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket kom till ombyggnaden av bostadsrätter i Bandhagen efter ett tips om dåligt fallskydd.

­­­– Vi kom in och hamnade i ett platskontor fyllt av sten- och rasmassor. Det var dammigt och högst oklart då om det fanns asbest, berättar arbetsmiljöinspektör Jenny Bengtsson.

Hon slogs av att det rådde en total oreda. Det var dammigt och stökigt långt bortom det vanliga, både där arbetarna jobbade och fikade.
– Folk gick omkring och arbetade i vanliga kläder, i jympaskor, vissa visste inte var de var anställda, några försvann när vi kom. En arbetstagare kom ut från en port med rivningsmassor från ett rum där det senare visat sig vara asbest. Han hade burit massorna tre trappor ner, berättar Jenny Bengtsson.
Mannen hade varken arbetskläder eller skydd mot dammet.

Prover i efterhand har visat på asbest i rörböjar till stammarna i vissa badrum, samt i golv i ett kök. Rivning pågick i flera badrum när Arbetsmiljöverket kom till platsen.

Ingen förhandsanmälan var gjord liksom heller ingen miljöinventering av farliga material. Och på grund av allt kvartsdamm löpte arbetarna risk att ta skada. Inspektörerna såg flera arbetare vistas i dammet helt utan skydd, trots att kvartsdamm på sikt kan ge svåra sjukdomar. Asbest får på grund av riskerna endast hanteras av experter.

Två dagar senare kom Arbetsmiljöverket tillbaka och satte två förbud direkt redan utanför byggnaden där två ställningsbyggare jobbade. Arbeten pågick på  hög höjd, utan skydd mot fall. Ett gipsföretag blev stoppat för  fallrisk vid jobb på en ofullständig ställning. Inne i lokalerna var det fortfarande illa när myndighetens inspektörer gick vidare in i husen.

Ställningsbyggare på 8-10 meters höjd utan att vara infäst. Foto: Arbetsmiljöverket.

De tejpade upp fyra förbud på en dörr mot att utföra eller låta utföra farligt arbete med asbest och kvartsdamm på arbetsplatsen. De riktades mot byggherren, bostadsrättsföreningen Brinkåsen och dess företrädare samt entreprenören Entreprenad i kvadrat som dessutom hade samordningsansvaret.

Det första besöket gjordes i mars och senare har myndigheten gjort flera återbesök. Totalt har man krävt 179 500 kronor i sanktionsavgift från inblandade företag, däribland för att inte ha undersökt om det fanns asbest innan man började jobba i lokalerna och för fallrisker. Fasadföretaget har motsatt sig avgiften.

Rikard Mossberg, regionalt skyddsombud på Byggnads, hade också fått tips ombygget och var där vid ett av verkets besök. Också han slogs av oredan och säger att han aldrig sett någon liknande förvaring av rasmassor.
– Jag blev ärligt talat ganska paff, säger han.

Tobias Törnqvist är styrelsemedlem i bostadsrättsföreningen och säger att han inte hade en tanke på att där kunde finnas asbest trots att det var ett hus från 1950-talet, då det var ett vanligt byggmaterial.

Enligt uppgift gjordes ingen miljöinventering innan bygget startades. Hur kommer det sig? 

– Vi har anlitat en firma som skulle sköta bygget; Entreprenad i Kvadrat, och hade ett avtal med dem. De åtog sig att sköta allt enligt de regler som gäller för ett bygge.

Hur försäkrade ni er om att miljöinventeringen verkligen blev gjord?

– Vi förutsatte att Entreprenad i kvadrat skötte det vi kommit överens om i avtalet.

Ställningsbyggande pågick vid Arbetsmiljöverkets inspektion. På en annan del fick ett fasadföretag förbud och sanktionsavgift av myndigheten på grund av att man såg en arbetstagare jobba på en ofärdig ställning och med fallris. Företaget motsätter sig sanktionsavgift och hävdar att det hela rör sig om ett missförstånd. Något Arbetsmiljöverket tillbakavisar.

Eric Rundgren, vd på Entreprenad i Kvadrat, bekräftar att ingen systematisk, skriftlig, inventering gjorts i förväg. Han tog asbestprover på två misstänkta ställen före rivningsstart i ett av husen. De var negativa. Men i huset där det fanns asbest hade inga prover tagits, eftersom han inte såg någon risk.

Det var väl ett misstag och nu tar jag prov överallt. Efter verkets krav bilade vi upp väggar och hittade asbest i rörböjar till stammar, men vi har inte hittat något när vi tagit prov i andra delar av badrummen. Flera lägenheter var omgjorda på 1990-talet. Arbetsmiljöverket har felaktigt velat få det till att det fanns asbest överallt. Då det gäller kvartsdamm hade vi dock missat verkets krav.

Han säger att rasmassorna var en tillfällig lösning, att det blev mer än tänkt. Han anser att ingen har exponerats för asbest och säger att skydd använts mot dammet. Inspektörerna på på plats menar dock att det är omöjligt att säga i vad mån personer utsatts för asbest eftersom det inte i förväg var utrett var det fanns. Efter upptäckten av asbest togs en saneringsfirma in.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Bluebeam 250×600 v46-49

Du läser: Total oreda – farliga jobb stoppade på Stockholmsbygge